"telling the truth" translation into Polish

EN

"telling the truth" in Polish

See the example sentences for the use of "telling the truth" in context.

Similar translations for "telling the truth" in Polish

telling noun
telling adjective
to tell verb
the article
the conjunction
Polish
truth noun

Context sentences for "telling the truth" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen we believed this, stood for this, we thought that we were telling the truth.
Kiedy tak uważaliśmy, kiedy się za tym opowiadaliśmy, byliśmy święcie przekonani, że mówimy prawdę.
EnglishBut I'm going to show you two videos, two mothers -- one is lying, one is telling the truth.
Pokażę dwa filmy, dwie matki: jedna kłamie, druga mówi prawdę.
EnglishIn your opinion, Major, are they telling the truth?
W pana opinii, Majorze, czy oni mówią prawdę?
EnglishAs the Commission you should therefore be telling the truth: the idea of separate freight networks is dead.
Jako przedstawiciel Komisji, powinien pan więc mówić prawdę: pomysł na oddzielne sieci transportu towarowego jest nie do zrealizowania.
EnglishI swear I'm telling the truth!
EnglishYou are not telling the truth!
EnglishShe's telling the truth.
EnglishMr President, Commissioner, I wonder what we have to fear by telling the truth and aiming to establish rules that are equal for all.
Panie przewodniczący, panie komisarzu. Chciałbym wiedzieć, czego mamy się obawiać, mówiąc prawdę i zmierzając do ustanowienia zasad, które będą równe dla wszystkich.

Other dictionary words

English
  • telling the truth

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.