"telling you" translation into Polish

EN

"telling you" in Polish

See the example sentences for the use of "telling you" in context.

Context sentences for "telling you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd this is why I'm telling you this: Civil society rose to the occasion.
I właśnie dlatego mówię, że społeczeństwo obywatelskie skorzystało z okazji.
EnglishHe said, "Everything I've been telling you for the last 20 years, forget about it.
Powiedział "Zapomnijcie o wszystkim, co mówiłem przez ostatnie 20 lat.
EnglishNow, everything I've been telling you, I admit, is pretty disheartening.
Wszystko, co powiedziałem, jest przygnębiające. ~~~ Ale są też dobre strony.
EnglishWhat exactly are you telling them, in terms of what they are permitted or forbidden to do?
Co dokładnie im pan mówi, w zakresie tego, co jest im dozwolone a co zakazane?
EnglishAnd I'm telling you, either cut this out or we got a serious problem.
I mówię ci: albo dasz spokój tym bzdurom, albo będziemy mieli poważny problem.
EnglishThis is, after all, the issue but it is not what you are telling me about.
To o nią chodzi, ale Państwo o tym nie mówią. Panie Komisarzu, Panowie Członkowie Rady!
EnglishNow why am I telling you this story, and what does this have to do with the future of health?
Dlaczego opowiadam wam tą historię i co to ma wspólnego z przyszłością zdrowia?
EnglishI am telling you this so that you will know that we made the right decision.
Mówię panu o tym, żeby pan wiedział, iż podjęliśmy właściwą decyzję.
EnglishWould you mind telling us what the Fed asked for the European bank rescue packages?
Może powiedzą nam Państwo, ile Fed zażyczył sobie za pakiety ratunkowe dla banków europejskich?
EnglishFirst thing that you do is you select a star in the night sky, if you're telling time at night.
Krok pierwszy: jeśli chcemy poznać godzinę, należy wybrać gwiazdę na nocnym niebie.
EnglishIt's a little bit of a different story, this health aspect of light, than what I'm telling you today.
To trochę inna historia, zdrowotny aspekt światła, od tego o czym dzisiaj mówię.
EnglishSo you're telling me that it's not your merit as a lawyer... that's advancing your career?
A więc mówisz mi że to nie dzięki temu że jesteś prawnikiem... twoja kariera tak się rozwija?
EnglishIf she were born anywhere else but Tanzania, I'm telling you, she could run Wall Street.
Gdyby nie urodziła się w Tanzanii, mogłaby kierować Wall Street.
EnglishI'm just telling you that these are balanced people who do unthinkable work.
Mówię tylko, że ci ludzie wykonują nieprawdopodobną robotę.
EnglishWh -- what -- what are you telling me... that you remember because you were there?
Co... co ty mi mówisz, że pamiętasz, ponieważ tam byłaś?
EnglishImagine telling someone that you meet today what you're going to do.
Wyobraźcie sobie, jak wam gratulują i jak urośliście w ich oczach.
EnglishAll of a sudden you're telling them that they have to stop doing that to do something else.
Nagle mówisz im, żeby przestali to robić żeby zrobić coś innego.
EnglishIf he keeps playing like this, I'm telling you, he could win this thing.
Jeśli on dalej będzie tak grał, mówię ci, że może to wygrać.
EnglishWhen Lexus wants to sell you a car, they're telling you a story.
I kiedy Lexus chce wam opchnąć samochód - on też snuje swą opowieść.
English(Laughter) That's nature's way of telling you that you're doing a poor job of defining space.
(Śmiech) W taki sposób natura chce nam przekazać, że kiepsko się staramy definiując przestrzeń.

Other dictionary words

English
  • telling you

In the English-Romanian dictionary you will find more translations.