"tells me" translation into Polish

EN

"tells me" in Polish

See the example sentences for the use of "tells me" in context.

Context sentences for "tells me" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.
Pewien historyk mówi mi, że jeszcze trudniejsze jest przewidywanie przeszłości.
EnglishEveryone tells me that 'things will get better thanks to the Olympic Games'.
Wszyscy mi mówią "sprawy idą w dobrym kierunku dzięki igrzyskom olimpijskim”.
EnglishSharmeen Obaid Chinoy: He tells me that children are then given months of military training.
Powiedział mi, że dzieci przechodzą wielomiesięczne szkolenie wojskowe.
EnglishAnd then finally, I take a rule, and move the rule to a date line which then tells me the time here.
Potem biorę linijkę i przyciągam do linii daty, z której odczytam godzinę.
EnglishMy experience tells me that parliamentarians are people who speak better than they listen.
Moje doświadczenie uczy, że parlamentarzyści są skonstruowani jako osoby, które lepiej mówią niż słuchają.
English"Now I have to write what she tells me to write."
Chyba przeholowaliśmy z zerową tolerancją.
EnglishPJC: So when Tyrone tells me that the placenta is an ancient organ, I'm thinking, how do I demonstrate that?
PJC: Kiedy Tyrone powiedział mi, że łożyko to pradawny narząd, myślałam jak to zaprezentować.
EnglishThe orbit tells me how much mass is inside a very small radius.
Orbita tej gwiazdy mówi jaka masa jest w jej promieniu.
EnglishMrs Tarbell tells me you're involved with that bazaar.
Pani Tarbell powiedziała, że pomagasz przy kiermaszu.
EnglishThat tells me that it's actually been fossilized, this pollen.
Stąd wiadomo, że ten pyłek to skamielina.
EnglishMy note from the secretariat tells me there are two rapporteurs and they have two and a half minutes each.
Z informacji z sekretariatu, którą mam przed sobą wynika, że jest dwóch sprawozdawców i każdy ma po dwie i pół minuty.
EnglishHe tells me he was caught in a traffic jam.
Pan poseł poinformował mnie, że utknął w korku.
EnglishOLAF tells me that the UK refuses to cooperate with it, even though the UK loses billions on VAT carousel fraud.
W OLAF powiedziano mi, że Wielka Brytania odmawia współpracy nawet wobec faktu, że traci całe miliardy na karuzeli VAT.
EnglishHe tells me: no, that is not the case at all.
Ona mi odpowiada: nie, wcale tak nie jest.
EnglishA bottle of champagne for anyone that tells me.
Butelka szampana dla tego kto mi powie.
EnglishAn astrologer tells me to do something.
A astrolog mówi mi, żeby coś zrobić.
EnglishSo what he says is, very often, is like this: he says, "He tells me, he tells me, before he passed, that he had trouble breathing."
Często więc mówi coś takiego: "Przed śmiercią miał kłopoty z oddychaniem". ~~~ "Przed śmiercią miał kłopoty z oddychaniem".
EnglishA quick calculation tells me that Belgium will be able to make between 50% and 60% of the required efforts outside of the European Union.
Z szybkiego wyliczenia wynika, że Belgia będzie mogła podjąć między 50% i 60% potrzebnych wysiłków poza Unią Europejską.
EnglishWhen something fails, my 15 years of experience tells me that the failure is usually down to governments and not to parliaments.
Z mojego piętnastoletniego doświadczenia wynika, że gdy coś się nie udaje, za niepowodzenie odpowiada zazwyczaj rząd, a nie parlament.
EnglishNext to me is my colleague Mr Őry, who tells me that in his country the socialist government is fighting against social benefits.
Obok mnie siedzi mój kolega - poseł Őry, który mówi mi, że w jego kraju socjalistyczny rząd prowadzi walkę ze świadczeniami socjalnymi.

Other dictionary words

English
  • tells me

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.