"tells the story of" translation into Polish

EN

"tells the story of" in Polish

See the example sentences for the use of "tells the story of" in context.

Context sentences for "tells the story of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt tells the story of Sputnik, and the story of what happened to America as a result.
Opowiada on o Sputniku oraz o tym, co w rezultacie wydarzyło się w Ameryce.
Englishtells the story of the gap between Africa and the rest of the world in terms of health care.
opisuje przepaść między Afryką a resztą świata, pod względem opieki zdrowotnej.
EnglishAnd when my dad tells the story, he says, "The craziest thing was, I'd never seen any of that before, except bread.
Tata zawsze wspomina, że jedynym, co wcześniej widział na oczy był chleb.
EnglishMaron tells the story of this German-German love affair in that shade of grey which blurs reality and imagination.
Maron opowiada historię owej niemiecko-niemieckiej miłości w szarej tonacji, łączącej rzeczywistość z wyobrażeniem.
English. ~~~ A film tells a story.
Co zaś tyczy się filmu... Film opowiada opowieść.
English. ~~~ It's a story of a product that tells a story.
" Nie jest to porada, jak zdobyć miejsce na półce w Neiman Marcus, ale opowieść o produkcie, który sam opowiada pewną opowieść.
EnglishNo, the DNA tells a story that's very clear.
EnglishIt tells the story of an educated middle-class family that does not fit into our picture of the ‘Farmer and Worker State’.
[…] To historia rodziny wykształconych mieszczan, którzy zupełnie nie pasują do naszej wizji państwa chłopów i robotników.
EnglishSet during the National Socialist period, it tells the story of a clan of German industrialists based on the Krupp family.
Opowiada ona dzieje niemieckiego klanu przemysłowców w czasach narodowego socjalizmu - za pierwowzór posłużyła tu historia rodziny Krupp
EnglishDuring the last parliamentary term, Members had the opportunity to watch the film 'Katyń', which tells the story of these events.
W Parlamencie poprzedniej kadencji koleżanki i koledzy posłowie mieli okazję obejrzeć opowiadający o tych wydarzeniach film pt. "Katyń”.
EnglishIn "Fight City.Vineta" Petras/Kater tells the story of an ex-boxers and other losers of the fall of Communism in Frankfurt/Oder.
W „Fight City. Vineta” Petras/Kater opowiada historię byłego boksera i innych osób, które nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
English"Upwake" tells the story of Zero, a modern-day business man, going to work with his life in a suitcase, stuck between dream and reality and not able to decipher the two.
„Upwake” to opowieść o Zero, współczesnym biznesmenie idącym do pracy ze swoim życiem w walizce, tkwiącym między snem a rzeczywistością i nieumiejącym ich rozszyfrować.

Other dictionary words

English
  • tells the story of

Moreover, bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.