EN temperate
volume_up
{adjective}

Ireland has a unique temperate but wet climate.
W Irlandii mamy szczególny, umiarkowany klimat, który jednak cechuje duża wilgotność powietrza.
temperate (also: cautious, demure, inhibited, low-key)

Context sentences for "temperate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we thought that basking sharks were temperate animals and only lived in our latitude.
Sądziliśmy, że żarłacze olbrzymie żyją w strefie umiarkowanej.
EnglishThe north coast of California has rainforests -- temperate rainforests -- where it can rain more than 100 inches a year.
Na północnym wybrzeżu Kalifornii znajdują się lasy deszczowe strefy umiarkowanej, gdzie roczne opady przewyższają czasem 2500 mm.
EnglishThey grow in tropical forests like this one and they also grow in temperate rainforests, that we find in Washington state.
Rosną w lasach tropikalnych takich, jak ten a także w wilgotnych lasach strefy umiarkowanej, które znajdziemy w stanie Waszyngton.
EnglishNow, ironically, what happened was it was eliminated from all the temperate zones, which is where the rich countries are.
Co się następnie ironicznie wydarzyło; choroba została wyeliminowana ze wszystkich terenów strefy umiarkowanej, czyli z bogatych krajów.
EnglishOne thing I want to point out is that underneath these live epiphytes, as they die and decompose, they actually construct an arboreal soil, both in the temperate zone and in the tropics.
Chciałabym szczególnie zaznaczyć, że pod tymi żywymi epifitami, kiedy umierają i rozkładają się, tworzą drzewną glebę, zarówno w strefie umiarkowanej, jak w tropikach.