"temperature for" translation into Polish

EN

"temperature for" in Polish

See the example sentences for the use of "temperature for" in context.

Similar translations for "temperature for" in Polish

temperature noun
for preposition
for conjunction
for
see noun
see
Polish

Context sentences for "temperature for" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe tallest bar is the average temperature for the most number of growing seasons.
Najwyższy słupek oznacza średnią temperaturę dla większości okresów wegetacyjnych.
EnglishAnd the main thing is that you have to dry them very carefully, at low temperature.
Chodzi głównie o to, żeby je wysuszyć bardzo dokładnie, w niskiej temperaturze.
EnglishThe reconstituted solution may be stored at room temperature prior to administration.
Przygotowany roztwór można przed podaniem przechowywać w temperaturze pokojowej.
EnglishFirstly, in relation to the first point: combating the increase in temperature.
Po pierwsze, co się tyczy pierwszej kwestii: przeciwdziałania wzrostowi temperatury.
EnglishThere's a thermoregulation mechanism in there that keeps constant temperature.
Ma w sobie mechanizm termoregulacji, który utrzymuje w nim stałą temperaturę.
EnglishSevoflurane degradation in soda lime has been shown to increase with temperature.
22/ 25 temperatury proces rozkładu sewofluranu w wapnie sodowym ulega przyspieszeniu.
EnglishBefore use, Insuman Infusat must be kept at room temperature for 1 to 2 hours.
Przed użyciem pompy należy wkład pozostawić na 1 – 2 godzin w temperaturze pokojowej.
EnglishI ask the administration to ensure that we have a decent temperature in which to work.
Proszę administrację o zapewnienie, abyśmy mieli przyzwoitą temperaturę do pracy.
EnglishKepivance left at room temperature for more than 1 hour should be discarded.
Preparat pozostawiony w temperaturze pokojowej dłużej niż 1 godzinę należy wyrzucić.
EnglishLeave the pre-filled syringe at room temperature for approximately 30 minutes.
Pozostawić ampułko- strzykawkę w temperaturze pokojowej na około 30 minut.
EnglishResuspending is easier if the insulin has reached room temperature 82 2.
Mieszanie insuliny b dzie łatwiejsze po doprowadzeniu do temperatury pokojowej.
EnglishSome of these make logical sense, in terms of different temperature gradients.
Niektóre z nich mają logiczny sens, w odniesieniu do różnicy temperatury.
EnglishAn increase in body temperature of up to 2°C may occur on the day of vaccination.
W dniu szczepienia może wystąpić podwyższenie temperatury ciała do 2°C.
EnglishPain and local hyperthermia (increase in body temperature) can occur in rare cases.
W rzadkich przypadkach może pojawić się ból i miejscowy silny wzrost temperatury ciała.
EnglishAllow the vaccine to reach a temperature of +15 to + 25°C before administration.
Przed podaniem umożliwić szczepionce osiągnięcie temp. +15°C do +25°C.
EnglishResuspending is easier when the insulin has reached room temperature.
Mieszanie insuliny Łatwiej jest wymiesza insulin, gdy ma ona temperatur pokojow.
EnglishRefrigerated solutions should be allowed to warm to room temperature prior to use.
Roztwór schłodzony należy przed podaniem pozostawić do ogrzania do temperatury pokojowej.
EnglishDO NOT remove the needle cover while allowing it to reach room temperature.
NIE zdejmować osłonki igły podczas gdy Enbrel osiąga temperaturę pokojową.
EnglishAllow the pre- filled pen to reach room temperature before injecting.
Przed wstrzyknięciem odstawić wstrzykiwacz do osiągnięcia temperatury pokojowej.
EnglishMore methane is emitted as the temperature rises and there is more sunshine.
Emisja metanu zwiększa się wraz ze wzrostem temperatur i nasłonecznienia.

Other dictionary words

English
  • temperature for

More translations in the English-Chinese dictionary.