"temperature not more than" translation into Polish

EN

"temperature not more than" in Polish

See the example sentences for the use of "temperature not more than" in context.

Similar translations for "temperature not more than" in Polish

temperature noun
not adverb
Polish
more adjective
more adverb
more determiner
Polish
many adverb
many pronoun
than conjunction
than preposition
Polish

Context sentences for "temperature not more than" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKepivance left at room temperature for more than 1 hour should be discarded.
Preparat pozostawiony w temperaturze pokojowej dłużej niż 1 godzinę należy wyrzucić.
EnglishKIOVIG may be stored at room temperature (not more than 25°C) for up to 9 months.
KIOVIG można przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) przez okres do 9 miesięcy.
EnglishNeulasta left at room temperature for more than 72 hours should be discarded.
Preparat Neulasta pozostawiony w temperaturze pokojowej dłużej niż 72 godziny należy wyrzucić.
EnglishMacugen should be discarded if kept at room temperature for more than two weeks.
Preparat Macugen trzymany w temperaturze pokojowej przez ponad dwa tygodnie powinien zostać wyrzucony.
EnglishNeupopeg left at room temperature for more than 72 hours should be discarded.
Preparat Neupopeg pozostawiony w temperaturze pokojowej dłużej niż 72 godziny należy wyrzucić. aż zw
EnglishMacugen should be discarded if kept at room temperature for more than two weeks.
Lek Macugen należy zniszczyć, jeśli był on przechowywany w temperaturze pokojowej przez ponad dwa tygodnie.
EnglishReconstituted Kepivance should not be left at room temperature for more than one hour, and should be protected from light.
Rozpuszczonego preparatu Kepivance nie należy pozostawiać w temperaturze pokojowej dłużej niż 60 minut.
EnglishDuring the shelf life, the product may be stored at room temperature (not more than 25°C) for up to 9 months.
W okresie terminu ważności preparat może być przechowywany w temperaturze pokojowej (nie wyższej niż 25°C) do 9 miesięcy.
EnglishRemove the pen from the refrigerator approximately 30 minutes before administration to allow the injectable solution to reach room temperature (not more than 25°C).
Dozownik wyjąć z lodówki około 30 minut przed podaniem, żeby roztwór do wstrzykiwań osiągnął temperaturę pokojową (nie więcej niż 25oC).
Englishra Remove the pen from the refrigerator approximately 30 minutes before administration to allow the injectable solution to reach room temperature (not more than 25°C).
ie Dozownik wyjąć z lodówki około 30 minut przed podaniem, żeby roztwór do wstrzykiwań osiągnął temperaturę pokojową (nie więcej niż 25oC).

Other dictionary words

English
  • temperature not more than

Even more translations in the English-Spanish dictionary by bab.la.