"temperatures" translation into Polish

EN

"temperatures" in Polish

EN temperatures
volume_up
{plural}

temperatures
Temperatures today are below the maxima of the last 2 000 years.
Dziś temperatury plasują się poniżej temperatur maksymalnych z ostatnich 2 000 lat.
Social, environmental and financial problems are emerging due to the rising temperatures.
W wyniku wzrostu temperatury pojawiają się problemy społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
Near the summit, temperatures can be 40 degrees below zero.
W pobliżu wierzchołka temperatury spadają do 40 stopni poniżej zera.

Context sentences for "temperatures" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnder normal temperatures their use causes them to evaporate to dangerous levels.
W normalnej temperaturze następuje ich silnie parowanie do niebezpiecznego poziomu stężenia par.
EnglishThe product has been shown to be stable to the pelleting process at temperatures of 75oC.
Produkt wykazuje stabilność w procesie peletowania w temperaturze 75oC.
EnglishMoreover, this whole, entire region, the south polar region, has elevated temperatures.
Rejon bieguna południowego jest najcieplejszym miejscem na księżycu.
EnglishWhere is the mention of curbing the rise in temperatures by 2015?
A gdzie odniesienie do powstrzymania wzrostu temperatur do 2015 roku?
EnglishSome of the records show lower temperatures than others.
Niektóre z zapisów pokazują niższą temperaturę niż pozostałe.
EnglishIt is well known that viruses do not like high temperatures.
Dobrze wiadomo, że wirusy nie lubią wysokich temperatur.
EnglishAnd remember, all this wiring is being done by people in extreme cold, in sub-zero temperatures.
I pamiętajcie, cała ta instalacja jest robiona przez ludzi w ekstremalnym zimnie, w temperaturach poniżej zera.
EnglishDuring the 28-day period the mixed solution can be stored for up to 7 days at temperatures below 25°C.
Po sporządzeniu roztworu wkład może być przechowywany w temperaturze do 25°C do 7 dni w czasie 28 dni używania.
EnglishChemical and physical in-use stability has been demonstrated for 3 hours at temperatures up to 25oC.
Badania trwałości chemicznej i fizycznej potwierdzają stabilność roztworu przez 3 godziny w temperaturze do 25oC.
EnglishAccidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Zarzio.
Przypadkowe narażenie leku na działanie temperatur zamarzania nie ma negatywnego wpływu na stabilność produktu Zarzio.
EnglishChemical and physical in-use stability has been demonstrated for 3 hours at temperatures up to 25oC.
Wykazano, iż lek zachowuje trwałość chemiczną i fizyczną w trakcie użycia przez 3 godziny w temperaturze do 25˚C.
EnglishOr escape from colder temperatures to sunny Greece and sign up for one of their voluntary programmes.
Lub porzuć chłodniejsze kraje i przyjedź do słonecznej Grecji biorąc udział w jednym z jej programów wolontariatu.
EnglishSo, the electromagnetic force, the force that holds us together, gets stronger as you go to higher temperatures.
Siła elektromagnetyczna, siła która nas utrzymuje razem, staje się silniejsza w wysokich temperaturach.
EnglishAlmost all vaccines need to be kept at refrigerator temperatures.
Niechłodzone psują się niezwykle szybko.
EnglishAccidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Biograstim.
Przypadkowe narażenie na działanie temperatur zamrażania nie ma negatywnego wpływu na stabilność preparatu Biograstim.
EnglishAccidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Tevagrastim.
Przypadkowe narażenie na działanie temperatur zamrażania nie ma negatywnego wpływu na stabilność preparatu Tevagrastim.
EnglishAccidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Ratiograstim.
Przypadkowe narażenie na działanie temperatur zamrażania nie ma negatywnego wpływu na stabilność preparatu Ratiograstim.
EnglishAccidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Biograstim.
Przypadkowe narażenie leku na działanie temperatur zamarzania nie ma negatywnego wpływu na stabilność preparatu Biograstim.
EnglishAccidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Tevagrastim.
Przypadkowe narażenie leku na działanie temperatur zamarzania nie ma negatywnego wpływu na stabilność preparatu Tevagrastim.
EnglishAccidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Ratiograstim.
Przypadkowe narażenie leku na działanie temperatur zamarzania nie ma negatywnego wpływu na stabilność preparatu Ratiograstim.