"tempered by" translation into Polish

EN

"tempered by" in Polish

See the example sentences for the use of "tempered by" in context.

Similar translations for "tempered by" in Polish

tempered adjective
Polish
to temper verb
temper noun
by preposition

Context sentences for "tempered by" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo pleasure seems to be tempered by a whole series of different things coming in.
Odczuwanie przyjemności tłumi cała seria innych nadchodzących uczuć.
EnglishThe pipette is contained in a child resistant soft tempered aluminium foil/ PVC blister.
Pipeta zamknięta jest w zgrzewanym opakowaniu z folii aluminiowej i PCV, co stanowi ochronę przed dostępem dzieci
EnglishI felt a sense of relaxation tempered with anticipation.
Ja poczułem odprężenie, lekko przytłumione oczekiwaniem.
English. - Mr President, we approach the next European Council with anxiety tempered by ambition.
w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Podchodzimy do kolejnego posiedzenia Rady Europejskiej z niepokojem, stonowanym aspiracjami.
EnglishThe ECI in theory is a sound concept, yet my enthusiasm is tempered with the fact that the Commission still holds considerable power.
W teorii inicjatywa obywatelska jest koncepcją słuszną, ale mój entuzjazm chłodzi nieco fakt, że Komisja nadal dysponuje wielką władzą.
Englishwhereas our comely [parts] have no need: but God tempered the body together, giving more abundant honor to that [part] which lacked;
Bo poczciwe członki nasze tego nie potrzebują; lecz Bóg tak umiarkował ciało, dawszy członkowi, któremu czci nie dostaje, obfitszą poczciwość.
EnglishI believe that our sorrow must be tempered by indignation, solidarity with the families, support for the wounded and rejection of all forms of terrorism.
Uważam, że nasz żal musi być połączony z oburzeniem, solidarnością z rodzinami, wsparciem dla rannych i odrzuceniem wszystkich form terroryzmu.
EnglishIt is a great pity and a frustration that many of the positives which EU membership entails have been tempered by such self-inflicted negatives.
Jest to wielka szkoda i jest to frustrujące, że wiele korzyści, jakie daje członkostwo w UE, zostało osłabionych poprzez takie pochodzące z wewnątrz kryzysy.
EnglishThe second rider is that, in the uncertain times in which we live, a policy of climate change has to be tempered with the need for energy security.
Drugie zastrzeżenie dotyczy tego, że w niepewnych czasach, w jakich żyjemy, politykę w sprawie zmiany klimatu musi łagodzić potrzeba bezpieczeństwa energetycznego.
EnglishHowever, I cannot help but think that the sincerity of our comments on solidarity will be a little bit tempered by the action of some of our Member States.
Jednakże nie mogę powstrzymać się od myśli, że szczerość naszych wyrazów solidarności zostanie nieco osłabiona działaniami niektórych spośród naszych państw członkowskich.

Other dictionary words

English
  • tempered by

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Swedish dictionary.