"text field" translation into Polish

EN

"text field" in Polish

EN

text field {noun}

volume_up
text field (also: text box)

Context sentences for "text field" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe next time you fill out the same field, text that you've typed in the past appears in a menu.
Gdy po raz kolejny wypełniasz to samo pole, w menu wyświetlany jest tekst wpisany w tym polu w przeszłości.
EnglishThen paste what you copied into a text document or text field to see what that URL actually says.
Następnie wklej skopiowany adres w dokumencie tekstowym lub w polu tekstowym, by zobaczyć, jaki tak naprawdę znajduje się w nim URL.
EnglishFor example, when Outlook exports to a vCard file, it omits data, including attachments, distribution lists, the “file as” field, and text formatting in the “notes” field.
Na przykład w pliku vCard eksportowanym z programu Outlook są pomijane dane obejmujące załączniki, listy dystrybucyjne, pole „zarejestruj jako” oraz formatowanie tekstu w polu „uwagi”.