"text from" translation into Polish

EN

"text from" in Polish

See the example sentences for the use of "text from" in context.

Similar translations for "text from" in Polish

text noun
text adjective
Polish
to text verb
from preposition

Context sentences for "text from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe text from the Committee on the Environment is, however, acceptable.
Jednak tekst zaproponowany przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego jest akceptowalny.
EnglishAnd here's a line of text that actually evolves from the exhaust of a scooter zipping across the page.
A tutaj mamy linijkę tekstu, która powstała po przejechaniu przez stronę skutera.
EnglishAnd this was done so the government could track where text was coming from.
Robiło się to, żeby władze mogły namierzyć dokumenty.
EnglishThe text, as arising from the trialogues, can be supported and adopted.
Tekst w postaci, jaka wyłoniła się z rozmów trójstronnych, zasługuje na poparcie i może zostać przyjęty.
EnglishThe author of this text, Mrs Gräßle, comes from a large group.
Autorka tego tekstu, posłanka Gräßle, należy do wielkiej grupy.
EnglishI am going to turn my attention away from the text again for just a moment.
Znowu odejdę na chwilę od tekstu sprawozdania.
EnglishI would like to emphasise two main ideas from the text of the report.
Chciałbym podkreślić dwa główne wątki sprawozdania.
EnglishThe Commission proposal amends a text dating from 1992.
Wniosek Komisji dotyczy zmiany tekstu pochodzącego z 1992 roku.
EnglishI propose that we return to the old text from 2006, therefore, and I ask for your support for this.
Proponuję zatem, abyśmy powrócili do starego tekstu z 2006 roku i proszę, abyście poparli moją propozycję.
EnglishThe Socialist Group therefore supports the proposal to approve the text resulting from the negotiations.
Z tego względu grupa socjalistyczna popiera propozycję przyjęcia tekstu wypracowanego w negocjacjach.
Englishwe got a text from Dan saying that, now, the first blue colonies existed.
Pojawiły się pierwsze niebieskie kolonie.
EnglishThose are the reasons that led me to withhold approval from the text, which is, incidentally, well meaning.
Właśnie z tych powodów nie mogłem poprzeć przedmiotowego tekstu, którego intencje są jednak słuszne.
EnglishSome countries and carriers do not support text or voice messages from Google.
Otrzymywanie wiadomości SMS lub połączeń głosowych od firmy Google nie jest możliwe w przypadku niektórych krajów i operatorów.
EnglishYou can clearly see from the text our condemnation of the military actions and the disproportionate reaction of Russia.
Tekst wyraźnie traktuje o potępieniu przez nas akcji militarnych i niewłaściwej reakcji ze strony Rosji.
EnglishIn other words, it would not disappear from the text.
Innymi słowy, nie zniknęłaby ona z tekstu.
EnglishTo create a heading from existing text:
Aby utworzyć nagłówek na podstawie istniejącego tekstu:.
EnglishThis was much discussed at Chantilly and the Presidency opened talks on this text from the beginning of July.
Był on szeroko omawiany w Chantilly, natomiast od początku lipca prezydencja zapoczątkowała rozmowy nad tym tekstem.
EnglishOnce we know the user’s query, we can often find alternative text from a page that better explains why that result is relevant.
Używanie tego alternatywnego tekstu jako tytułu pomaga użytkownikowi, a może też pomóc Twojej stronie.
EnglishFor example, you can copy and paste text from Google documents into another phone application and vice versa.
Możesz na przykład skopiować tekst z dokumentów Google, a następnie wkleić go w innej aplikacji na telefonie i odwrotnie.
EnglishOur negotiating guidelines requested this and we have scrupulously respected it, as you can see from the text.
Takie były nasze wytyczne negocjacyjne i skrupulatnie ich przestrzegaliśmy, jak można się przekonać z lektury porozumienia.

Other dictionary words

English
  • text from

More translations in the Danish-English dictionary.