"text has" translation into Polish

EN

"text has" in Polish

See the example sentences for the use of "text has" in context.

Similar translations for "text has" in Polish

text noun
text adjective
Polish
to text verb
to have verb
ha noun
Polish
ha interjection
Polish

Context sentences for "text has" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, we cannot accept the way in which this text has been produced.
Po pierwsze nie możemy zaakceptować sposobu, w jaki ten tekst został sporządzony.
EnglishThe text has lost some of its teeth during the negotiations in Coreper.
Tekst stracił trochę na wyrazistości w toku negocjacji w Komitecie Stałych Przedstawicieli.
EnglishHence, I do not intend to lend my support to the text that has been tabled.
W związku z tym nie zamierzam popierać przedstawionego tekstu.
EnglishIt is clear that the content of the compromise text today has been obtained thanks to that.
To oczywiste, że dzięki temu powstał dzisiejszy kompromisowy tekst.
EnglishThe draft text has undergone some amendments during its passage through the institutions.
W trakcie procesu legislacyjnego uwzględniono pewne poprawki.
EnglishIt is good that the text has been toned down in this respect.
Dobrze, że przedmiotowy dokument został pod tym względem złagodzony.
EnglishIt would appear that, in its present form, the text has been simplified.
Wydaje się, że w obecnej wersji tekst został uproszczony.
EnglishThe rapporteur's initial report was better than the text which has now been adopted.
Pierwotny tekst przygotowany przez sprawozdawcę był lepszy niż w brzmieniu, które obecnie zostało przyjęte.
English. - As usual, the final text has good and bad news.
na piśmie - Jak zwykle, końcowy tekst oznacza dobre i złe nowiny.
EnglishThe text has therefore been made much clearer in its fine details, which is something I welcome.
Dzięki tym poprawkom pewne drobne szczegóły stały się bardziej zrozumiałe, co przyjmuję z zadowoleniem.
EnglishHowever, since this text has no legislative consequence, it can be approved in spite of its serious shortcomings.
Skoro jednak sprawozdanie nie ma skutku prawnego, można je przyjąć bez względu na wady.
EnglishThis text has the merit of proposing solutions for radically rethinking this policy.
Tekst ten ma tę zaletę, że zaproponowano w nim rozwiązania na rzecz przeprowadzenia radykalnego przeglądu tej polityki.
EnglishHe simply wants to ensure that after the vote the services reorganise the final text as he has just proposed.
Chce jedynie mieć pewność, że po głosowaniu służby zmienią układ tekstu zgodnie z jego wnioskiem.
EnglishIn fact, there is a text, and that has over a thousand uses of this first computer.
EnglishHowever, the text has yet to be confirmed by a qualified majority of Member States in the Council.
Jednakże tekst ten musi jeszcze zostać zatwierdzony przez kwalifikowaną większość państw członkowskich w Radzie.
EnglishThe text has finally been referred back to the committee.
Tekst ostatecznie skierowano ponownie do komisji.
EnglishThe text of this agreement has been made available to you.
To porozumienie zostało państwu udostępnione.
EnglishThe text that has been agreed for the new directive will have a positive impact on further growth in the railways.
Uzgodniony projekt nowej dyrektywy będzie oddziaływał korzystnie na dalszy rozwój transportu kolejowego.
EnglishI also think that this text has several weak points.
Ja także uważam, że tekst ten ma parę słabości.
EnglishI voted for Mr Campos's resolution as I feel that the final text he has proposed is balanced.
Głosowałem za przyjęciem rezolucji pana posła Camposa, gdyż moim zdaniem ostateczny zaproponowany przez niego tekst jest wyważony.

Other dictionary words

English
  • text has

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Hindi-English dictionary.