"text me" translation into Polish

EN

"text me" in Polish

See the example sentences for the use of "text me" in context.

Similar translations for "text me" in Polish

text noun
text adjective
Polish
to text verb
me pronoun
Polish

Context sentences for "text me" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is no accident that the PPE text was signed by me and by my colleague Mr Marinescu.
To nie przypadek, że ja i mój kolega, Marian Jean Marinescu, podpisaliśmy się pod wnioskiem PPE.
EnglishI will take his text with me, and we will work with it.
Wezmę ze sobą ten tekst i popracuję nad nim.
EnglishThey text me back this: "Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig." ~~~ Right!
Oto odpowiedź: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig.
Englishtext me later
Englishtext me later
EnglishLadies and gentlemen, when this draft text was entrusted to me, I asked myself what my aim should be as rapporteur in carrying forward a study of this kind.
Panie i panowie! Z chwilą powierzenia mi projektu tekstu zadałem sobie pytanie, jaki powinien być mój cel jako sprawozdawcy kontynuującego tego rodzaju badanie.
EnglishMy brother sent me a text message, an SMS -- it was a quote from the "Simpsons." ~~~ It said, "You tried your hardest and failed miserably. ~~~ The lesson is: don't even try." ~~~ (Laughter)
Brat wysłał do mnie sms’a, był to cytat z Simpsonów: ‘Starałeś się jak mogłeś i poległeś marnie, Morałem tego jest: Nawet nie próbuj!’ (śmiech)
English(FR) Madam President, Commissioner, in the light of this text, allow me to express my satisfaction and to emphasise one requirement and one point on which we will need to be vigilant.
(FR) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! W świetle omawianego tekstu chciałbym wyrazić zadowolenie oraz zwrócić uwagę na jeden wymóg i jedną kwestię, która wymaga naszej czujności.

Other dictionary words

English
  • text me

Search for more words in the English-German dictionary.