"text messages" translation into Polish

EN

"text messages" in Polish

See the example sentences for the use of "text messages" in context.

Similar translations for "text messages" in Polish

text noun
text adjective
Polish
to text verb
messages noun
to message verb
message noun

Context sentences for "text messages" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut there were 3,211 emails and IMs and text messages that I was able to save.
3,211 emaili, czatów IM i SMS udało mi się zachować.
EnglishText messages and SMS are the favourite way for young people to stay in constant contact with each other.
Młodzi ludzie pozostają ze sobą w stałym kontakcie, wysyłając wiadomości tekstowe (sms).
EnglishAnd they send it either to your email or as text messages to your phone.
Gotowy tekst otrzymujesz na mejla lub SMSem na komórkę.
EnglishIt is also important for young people sending text messages to their boyfriends and girlfriends.
Jest ono także ważne dla młodych ludzi, którzy wysyłają krótkie wiadomości tekstowe do swoich sympatii.
EnglishSome countries and carriers do not support text or voice messages from Google.
Otrzymywanie wiadomości SMS lub połączeń głosowych od firmy Google nie jest możliwe w przypadku niektórych krajów i operatorów.
EnglishUnsolicited marketing, irritating text messages, stupid e-mails and the like - the directive will rule out all of these things.
Niechciane reklamy, denerwujące wiadomości tekstowe, głupie e-maile itp. - ta dyrektywa wykluczy takie rzeczy.
Englishto send text messages
EnglishIt is very important that we add to this SMS roaming, because every year in the European Union 2.5 billion text messages are sent.
Bardzo ważne jest, abyśmy objęli tym usługi SMS w roamingu, gdyż każdego roku w Unii Europejskiej wysyłanych jest 2,5 miliarda wiadomości tekstowych.
EnglishThe cost of your text or voice messages will vary depending on your plan and provider, but will likely be your standard text message and call charges.
Koszt wiadomości SMS i połączeń głosowych zależy od operatora i abonamentu, ale zazwyczaj będą to typowe opłaty za wiadomości SMS i połączenia.
EnglishMainly our young people: 77% of young people up to the age of 24 use text messages when they are abroad because it is easier and cheaper for them.
Zwykle młodzi ludzie: 77% osób do 24 roku życia korzysta z wiadomości tekstowych podczas pobytu za granicą, ponieważ jest to dla nich łatwiejsze i tańsze.
EnglishAnother way would be to encourage the mobility of suppliers, enabling them to render their services via the Internet or by means of text messages.
Innym rozwiązaniem byłoby sprzyjanie mobilności dostawców poprzez aktywowanie ich, aby wykonywali usługi przez Internet lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych.
EnglishThe maximum costs for text messages and for sending data could have been somewhat lower but we have made this compromise for the sake of reaching an agreement.
Maksymalny koszt wiadomości tekstowych oraz transferu danych mógłby być nieznacznie niższy, ale poszliśmy w tej sprawie na kompromis, aby osiągnąć porozumienie.
EnglishText messages charged on a roaming tariff, which are sent once the consumer enters a foreign network, will also include a reference to the unique emergency number 112.
Wiadomości tekstowe objęte taryfą roamingową, które wysyłane są w chwili wejścia klienta w sieć zagraniczną, będą obejmować także odniesienie do unikalnego numeru alarmowego 112.

Other dictionary words

English
  • text messages

Moreover, bab.la provides the English-Czech dictionary for more translations.