"text messaging" translation into Polish

EN

"text messaging" in Polish

See the example sentences for the use of "text messaging" in context.

Similar translations for "text messaging" in Polish

text noun
text adjective
Polish
to text verb
messaging noun
to message verb

Context sentences for "text messaging" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe reduction - which will be voted by Parliament tomorrow - means 60% for text messaging.
Obniżka, która zostanie poddana jutro pod głosowanie, oznacza spadek cen o 60% w przypadku wiadomości tekstowych.
English. ~~~ You can find this on YouTube, the gentleman who's recumbent on a motorcycle while text messaging.
Albo to zdjęcie z filmu, zrobionego w Indiach Całość możesz znaleźć na YouTube mężczyzna odpoczywający na motocyklu i jednocześnie wysyłający SMS-y.
EnglishGood: we are bringing those prices down so that text messaging will become a normal thing if you are at home or if you are in a neighbouring country.
Dobrze: obniżamy te ceny, aby wysyłanie wiadomości tekstowych stało się czymś normalnym, zarówno wtedy, gdy jesteśmy w domu, jak i podczas pobytu w sąsiednim kraju.
EnglishYet the fact that Chávez considers Twitter and text messaging as acts of terrorism shows us that he considers people and the free flow of their ideas and opposition as his enemy.
Samo to, że Chávez uważa Twitter i wysyłanie wiadomości tekstowych za terroryzm, pokazuje nam, że uważa ludzi, wolny przepływ ich poglądów oraz opozycję za swoich wrogów.
EnglishI am a user of Twitter and text messaging, I have to confess, but in Europe, thankfully, we consider free expression a fundamental and universal right, including on the Internet.
Muszę wyznać, że korzystam z Twittera i wiadomości tekstowych, ale na całe szczęście my w Europie uważamy swobodę wypowiedzi za podstawowe i powszechne prawo - także w Internecie.

Other dictionary words

English
  • text messaging

Even more translations in the German-English dictionary by bab.la.