"text size" translation into Polish


Showing results for "text". "text size" is currently not in our dictionary.
EN

"text size" in Polish

EN text
volume_up
{noun}

1. general

text (also: textbook, lyric)
The text is clarified and three Regulations are consolidated into a single text.
Tekst stał się bardziej przejrzysty, a rozporządzenia zostały połączone w jeden tekst.
This is a text on passengers' rights; it is not a text ...
To jest tekst o prawach pasażerów, to nie jest tekst...
It is a text the basic criterion of which is the protection of individual rights.
Jest to tekst, którego podstawowym kryterium jest ochrona praw jednostki.
text (also: text message, SMS)
volume_up
SMS {m} [abbr.]
Text messages and SMS are the favourite way for young people to stay in constant contact with each other.
Młodzi ludzie pozostają ze sobą w stałym kontakcie, wysyłając wiadomości tekstowe (sms).
But there were 3,211 emails and IMs and text messages that I was able to save.
3,211 emaili, czatów IM i SMS udało mi się zachować.
Some countries and carriers do not support text or voice messages from Google.
Otrzymywanie wiadomości SMS lub połączeń głosowych od firmy Google nie jest możliwe w przypadku niektórych krajów i operatorów.
I have just been informed by text message that some language versions of the SWIFT agreement have already been published.
Właśnie dotarła do mnie wiadomość tekstowa, że niektóre wersje językowe porozumienia w sprawie SWIFT zostały już opublikowane.

2. religion

text
Reading the text will enlighten the mind.
Czytanie tekstu oświeca umysł.
Anticipating the sub-text between the lines, the art of observing, all that’s elementary for learning a new language.
Odgadywanie podtekstów, czytanie między wierszami, sztuka dostrzegania, to są elementarne podstawy nauki nowego języka.
I am particularly sorry that this is a first reading and that the text is likely to be watered down even more.
Pragnę wyrazić szczególny żal, gdyż to dopiero pierwsze czytanie i w związku z tym tekst prawdopodobnie ulegnie dalszemu rozmyciu.

Synonyms (English) for "text":

text

Similar translations for "text size" in Polish

text noun
text adjective
Polish
to text verb
size noun
to size adverb
Polish

Context sentences for "text size" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome websites prevent the browser from changing just text size.
Niektóre witryny nie pozwalają przeglądarkom na zmianę tylko rozmiaru tekstu.
EnglishThen, click the toolbar menu with a highlighter pen and choose a color.Text size and spacing
Następnie kliknij menu z markerem na pasku narzędzi i wybierz kolor.Rozmiar tekstu i odstęp
EnglishChoose a new text size, and the changes are applied to the selected text.
Zmiany zostaną zastosowane do zaznaczonego tekstu.
EnglishYou can adjust the size of text on webpages.
Możesz dopasować rozmiar tekstu na stronach.