"textile product" translation into Polish

EN

"textile product" in Polish

See the example sentences for the use of "textile product" in context.

Similar translations for "textile product" in Polish

textile adjective
product noun

Context sentences for "textile product" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe use of any products of animal origin must be clearly shown on the label of the textile product.
Użycie produktów pochodzenia zwierzęcego musi być jasno oznaczone na etykiecie wyrobu włókienniczego.
EnglishThe first important issue is that it is necessary to indicate where, which country a textile product originates from.
Pierwszą ważną kwestią jest konieczność wskazania, skąd, z jakiego kraju, pochodzi wyrób włókienniczy.
EnglishThe other important issue is of course that the materials the textile product is made of should also be indicated accurately.
Drugą ważną kwestią jest oczywiście dokładne określenie składu surowcowego wyrobów włókienniczych.
EnglishThe substantive difference lies in the fact that this report makes no reference to the origin marking to be included on textile product labels.
Podstawowa różnica dotyczy faktu, że sprawozdanie nie przewiduje oznaczania miejsca pochodzenia na etykietach wyrobów włókienniczych.
EnglishIn this report, we have sought to simplify the labelling of clothing, which is also a textile product, for example, by introducing European standardisation.
W przedmiotowym sprawozdaniu staraliśmy się uprościć etykietowanie odzieży, będącej również wyrobem włókienniczym, na przykład poprzez wprowadzenie standardów europejskich.
EnglishThe Commission negotiated with China a double-checking surveillance system for 2008 that will cover eight textile-product categories with particular sensitivities.
Komisja wynegocjowała z Chinami system nadzoru na zasadzie podwójnej kontroli na rok 2008. System ten ma objąć osiem kategorii szczególnie wrażliwych wyrobów włókienniczych.
EnglishFinally, through these measures Parliament is sending the governments of the Member States a positive message in order that they will consent to the introduction of textile product traceability.
Poza tym poprzez omawiane środki Parlament Europejski wysyła do rządów państw członkowskich pozytywny sygnał, który skłoni je do uwzględnienia identyfikowalności wyrobów włókienniczych.

Other dictionary words

English
  • textile product

More translations in the Swahili-English dictionary.