"thalassaemia" translation into Polish

EN

"thalassaemia" in Polish

EN thalassaemia
volume_up
{noun}

1. medicine, British English

thalassaemia (also: thalassemia)
Patients with thalassaemia major need frequent blood transfusions.
Pacjenci z talasemią wymagają częstych przetoczeń krwi.
In thalassaemia patients there is an association between liver fibrosis and iron overload and/ or hepatitis C.
U pacjentów z talasemią występuje związek pomiędzy występowaniem zwłóknienia wątroby i (lub) zapalenia wątroby typu C.
Deferiprone therapy should be initiated and maintained by a physician experienced in the treatment of patients with thalassaemia.
Podawanie deferypronu powinno być rozpoczęte i kontynuowane przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu pacjentów z talasemią.

Synonyms (English) for "thalassaemia":

thalassaemia

Context sentences for "thalassaemia" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishin patients with beta thalassaemia major with iron overload due to infrequent blood transfusions
u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta z obciążeniem żelazem w wyniku nieczęstych
EnglishThe main study of effectiveness compared Exjade with deferoxamine in 591 patients with beta thalassaemia major.
W głównym badaniu skuteczności preparat Exjade porównywano z deferoksaminą u 591 pacjentów z ciężką postacią talasemii beta.
EnglishEXJADE is used to treat chronic iron overload caused by frequent blood transfusions in patients with beta thalassaemia major aged 6 years and older.
Lek EXJADE jest stosowany w leczeniu przewlekłego obciążenia żelazem w wyniku częstych transfuzji krwi u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku 6 lat i starszych.