"thaler" translation into Polish

EN

"thaler" in Polish

PL

EN thaler
volume_up
{noun}

1. finance

thaler

Context sentences for "thaler" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI want to emphasise that the former rapporteur, Zoran Thaler, did an excellent job.
Chcę podkreślić, że poprzedni sprawozdawca, poseł Zoran Thaler, wykonał wspaniałą pracę.
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mr Thaler, for describing this route so accurately.
Chciałbym podziękować sprawozdawcy, posłowi Thalerowi, za tak wierny opis tej drogi.
EnglishI wish to thank Mr Swoboda, Mr Thaler and Mrs Oomen-Ruijten for their balanced, objective reports.
Pragnę podziękować panu posłowi Swobodzie, panu posłowi Thalerowi oraz pani poseł Oomen-Ruijten za ich wyważone, obiektywne sprawozdania.
EnglishNegotiations should be started with Macedonia as soon as possible, as also mentioned by Mr Thaler in his excellent report.
Negocjacje z Macedonią należy rozpocząć możliwie szybko, o czym wspomniał pan poseł Thaler w swoim doskonałym sprawozdaniu.
EnglishI also thank Mr Vigenin for taking this report forward, building on Mr Thaler's thorough preparation.
Dziękuję także Panu Posłowi Vigeninowi za kontynuowanie prac nad tym sprawozdaniem, w oparciu o gruntowną pracę przygotowawczą zrealizowaną przez pana posła Thalera.
EnglishI would also like to inform you officially that Mr Thaler has resigned from Parliament with effect from 21 March 2011.
Informuję także oficjalnie, że pan Zoran Thaler zrzekł się mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 21 marca 2011 r. Zgodnie z art.
English(DE) Mr President, as the head of the delegation, I would like, first of all, to congratulate Mr Thaler on his very balanced report.
(DE) Panie przewodniczący! Jako szef delegacji chciałbym przede wszystkim pogratulować panu posłowi Thalerowi bardzo wyważonego sprawozdania.
EnglishAs far as the Former Yugoslav Republic of Macedonia is concerned, the report by Mr Zoran Thaler sends the country a positive message.
Odnośnie do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, sprawozdanie pana posła Zorana Thalera zawiera pozytywny komunikat dla tego państwa.
English., Post Box Sanaa – A Year in Yemen) (Verlag Frederking & Thaler).
Małżeństwo wydało również książkę o swych doświadczeniach i wrażeniach: „Post Box Sanaa – Ein Jahr im Jemen” (wydawnictwo Frederking & Thaler).
EnglishNow, if we have all these tools at our disposal, we simply have to ask the question, and Thaler and Sunstein have, of how we can use these more intelligently.
Gdy mamy do swojej dyspozycji wszystkie te narzędzia, po prostu musimy zadać pytanie, które zadali Thaler i Sunstein, czyli: "Jak możemy używać ich bardziej inteligentnie".
EnglishThe next piece of information: I would like to inform you that we have received notice, today, of the resignation from Parliament of one of our fellow Members - Mr Thaler.
Kolejna informacja: pragnę Państwa poinformować, że otrzymaliśmy dzisiaj zawiadomienie o zrzeczeniu się mandatu przez jednego z naszych kolegów - pana Thalera.
EnglishThey prefer to remain silent rather than expose themselves against the trendy phrase, which the Thaler report rightly remarks, is liable to increase tensions.
Wolą zachować milczenie, niż występować przeciwko modnemu określeniu, które - jak słusznie zauważono w sprawozdaniu pana posła Thalera - jest odpowiedzialne za wzrost napięć.