"than anybody" translation into Polish

EN

"than anybody" in Polish

See the example sentences for the use of "than anybody" in context.

Similar translations for "than anybody" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
anybody pronoun

Context sentences for "than anybody" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was not suggesting my politicians were any less stupid than anybody else.
Wcale nie sugerowałem, że politycy mojego kraju mają więcej rozumu niż ktokolwiek inny.
EnglishWomen are suffering more than anybody else in the economic and social crisis.
Kryzys gospodarczy i społeczny najbardziej dotknął kobiety.
EnglishEvery museum wanted a little bigger or better one than anybody else had.
Każde muzeum chciało troszkę większego i lepszego niż inni.
EnglishLaw No 108 bans the hijab, which goes much further than anybody else has proposed.
Ustawa nr 108 zakazuje noszenia hidżabu i idzie ona dużo dalej niż propozycje przedstawione w innych krajach.
EnglishFrankly, we do it better than anybody and we still suck at it.
Szczerze, to jesteśmy najlepsi, ale i tak jesteśmy do niczego.
EnglishAnd they are doing density, new density, better than probably anybody else on the planet right now.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, powinniście się tam wybrać.
EnglishAnd if you know it, then you are smarter than anybody else on planet Earth.
Jeśli wiecie jesteście najmądrzejsi na Ziemi.
EnglishIf we did, we could see that our own resources are easier to use than anybody can imagine.
Jeśli to by nam się udało, zobaczylibyśmy, że nasze własne źródła są łatwiejsze w użyciu, niż to się komukolwiek wydawało.
EnglishWe paid two to three times more than anybody else.
Płaciliśmy dwa do trzech razy więcej niż ktokolwiek inny.
EnglishHe was 20-some years older than anybody else in the sample.
Był o dwadzieścia kilka lat starszy niż reszta.
EnglishThe brainless rich are more fun to make fun of than anybody.
Bardzo fajnie żartuje się z bogatych głupków.
EnglishThey are, according to the latest Gallup world poll, the happiest nation on the planet -- than anybody; more than Switzerland and Denmark.
Według badań Gallupa, to najszczęśliwszy naród tej planety, bardziej niż Szwajcaria i Dania.
EnglishGirl: You're different than anybody I've ever met.
Dziewczynka: Jesteś inny niż wszyscy.
EnglishThese are things where one has to see one side and the other, but we are supporting Georgia more than anybody else.
W tych sprawach należy dostrzegać zarówno jedną, jak i drugą stronę medalu, ale wspieramy Gruzję bardziej niż ktokolwiek inny.
EnglishWhen you have someone who is more competitive and more compassionate than anybody else in the race, again, it's not a coincidence.
Jeśli ktoś jest i bardziej skory do rywalizacji i współczujący niż ktokolwiek inny w biegu, to nie jest przypadek.
EnglishAre we smarter than anybody else?
Czy jesteśmy mądrzejsi od wszystkich?
EnglishThey did more than anybody else selflessly to ensure that this campaign was carried and I want that acknowledged on the record here today.
Bezinteresownie uczynili oni więcej niż ktokolwiek, aby zapewnić realizację kampanii i chcę, by wzmianka o tym znalazła się w dzisiejszym protokole.
EnglishHe might not believe me, but I had more contact with the current Presidency-in-Office than I did with anybody from London or the British civil service.
On może mi nie wierzyć, ale w większym stopniu kontaktowałem się z przedstawicielami bieżącej Prezydencji, niż z kimkolwiek z Londynu czy z brytyjskiej służby cywilnej.
EnglishIn fact we spend more time in Strasbourg than anybody out there really appreciates, because just getting to this place involves almost a day of travel for most people.
W rzeczywistości spędzamy w Strasburgu więcej czasu, niż ktokolwiek z nas miałby ochotę, ponieważ samo dotarcie tam dla większości osób oznacza niemal całodniową podróż.
EnglishYou said you would not allow anybody other than the person who put down the question to ask questions and then you allow a gentleman here to get in on the back of my question.
Powiedział pan, że nie dopuści pan do zadawania pytań nikogo, kto nie zgłosił swojego pytania, po czym zezwala pan jednemu z posłów "przypiąć” się do mojego pytania.

Other dictionary words

English
  • than anybody

Moreover, bab.la provides the English-Thai dictionary for more translations.