"than anyone" translation into Polish

EN

"than anyone" in Polish

See the example sentences for the use of "than anyone" in context.

Similar translations for "than anyone" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
anyone pronoun

Context sentences for "than anyone" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe knows more about solar than anyone I know anywhere in the world guaranteed.
Wie więcej o ogniwach słonecznych niż ktokolwiek inny na świecie.
EnglishThis is an aspect which you, as politicians, can help to bolster more than anyone else.
Wy, obecni tu politycy, możecie wesprzeć to działanie, jak nikt inny.
EnglishBut... the world... seems to have been much, much angrier than anyone believed.
Ale planeta okazała się być bardziej mściwa niż ludzie sądzili
EnglishThey did not cause the crisis, but they are suffering the consequences of it more than anyone.
Nie one spowodowały kryzys, ale znoszą jego konsekwencje bardziej, niż ktokolwiek inny.
EnglishThey set greater store by values than almost anyone else in the community of states on this planet.
Przywiązują większą wagę do wartości niż którekolwiek inne państwo na tej planecie.
EnglishWe didn't push the limit; we just showed that they were further than anyone thought.
Nie pokonaliśmy jakiś granic, tylko pokazaliśmy, że jesteśmy dalej, niż ktokolwiek mógłby pomyśleć.
EnglishThe first signs of a food crisis have appeared more rapidly than anyone could have expected.
Pierwsze oznaki kryzysu żywnościowego pojawiły się szybciej niż można się było tego spodziewać.
EnglishWe know that this is not true, and the European Parliament, of course, knows it better than anyone.
Wiemy, że to nieprawda, a Parlament Europejski wie to jeszcze lepiej.
EnglishIt knows better than anyone what it has to do.
Nie potrafię udzielać rad Bankowi Centralnemu, który wie lepiej, co robić, niż ktokolwiek inny.
EnglishIt is a much lengthier process than anyone could foresee.
Proces okazał się znacznie dłuższy, niż ktokolwiek mógł przewidzieć.
EnglishPresident Barroso will be able to say this better than anyone.
Przewodniczący Barroso wie o tym lepiej, niż ktokolwiek inny.
EnglishIf you take more Lamictal than you should If anyone takes too much Lamictal:
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lamictal Jeżeli ktokolwiek zastosuje zbyt dużą dawkę leku Lamictal:
EnglishHowever, Commissioner, we need to have the confidence of our fellow citizens, as you know better than anyone.
Jednakże, Panie Komisarzu, nasi obywatele muszą nam ufać, o czym wie Pan lepiej, niż ktokolwiek inny.
English(EL) Madam President, developing countries have contributed less than anyone to climate change.
(EL) Pani przewodnicząca! Kraje rozwijające się przyczyniły się do zmian klimatycznych w mniejszym stopniu niż ktokolwiek inny.
EnglishEven those mundane, hateful, plastic grocery bags can become a bridge stronger than anyone imagined.
Nawet takie najzwyklejsze plastykowe worki na zakupy mogą stać się mostem mocniejszym, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.
EnglishThe Commissioner knows that better than anyone.
Pani komisarz wie o tym lepiej niż ktokolwiek inny.
EnglishAnd the main reason it hasn't worked is the Internet has turned out to be far more popular and far more powerful than anyone imagined.
Głównie dlatego, że internet stał się tak popularny i silny, jak nikt sobie tego wyobrażał.
EnglishWe are actually continuing to pay the highest direct payment or the highest subsidies, more than anyone else in the agricultural sector.
Będziemy nadal stosować najwyższe dopłaty lub opłaty bezpośrednie w całym sektorze rolnym.
EnglishBut energy and climate are extremely important to these people -- in fact, more important than to anyone else on the planet.
Ale energia i klimat są dla nich również niezwykle ważne. ~~~ W istocie, ważniejsze niż dla pozostałych ludzi.
EnglishAfter all, he more than anyone is committed to further European integration, often against the will of the peoples of Europe.
Przecież jest on bardziej niż ktokolwiek przekonany do dalszej integracji Europy, często wbrew woli narodów Europy.

Other dictionary words

English
  • than anyone

Even more translations in the Esperanto-English dictionary by bab.la.