"than before" translation into Polish

EN

"than before" in Polish

See the example sentences for the use of "than before" in context.

Similar translations for "than before" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
before adverb
before conjunction
Polish
before preposition

Context sentences for "than before" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat means that we have now more food available than ever before in human history.
Obecnie mamy więcej żywności niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.
EnglishThey are now having to take routes which are even more dangerous than before.
Teraz są zmuszeni wybierać szlaki jeszcze niebezpieczniejsze niż poprzednio.
EnglishMoreover, now that money is short, there is even less willingness to do so than before.
Ponadto teraz, kiedy brakuje pieniędzy, woli jest jeszcze mniej niż wcześniej.
EnglishIt has also now proven possible to publish the report much earlier in the year than before.
Obecnie możliwe jest także opublikowanie sprawozdania dużo szybciej niż dawniej.
EnglishEnvironment-friendly products and processes are in greater demand than ever before.
Przyjazne środowisku produkty i procesy są bardziej pożądane niż kiedykolwiek wcześniej.
EnglishResidents were often given less than a month's notice before their buildings were razed.
Często o rozbiórce domów mieszkańców informowano zaledwie miesiąc wcześniej.
EnglishThe second dose should be administered no later than 6 weeks before the onset of lay.
Drugą dawkę należy podać nie później niż na 6 tygodni przed wejściem w okres nieśności.
EnglishAnd for the first time, Africa mattered more to me than ever before.
I po raz pierwszy, Afryka znaczyła dla mnie dużo więcej niż kiedykolwiek przedtem.
EnglishTime is working against us, even more than before as a result of the crisis.
Ze względu na obecny kryzys czas działa na naszą szkodę jeszcze bardziej niż w przeszłości.
EnglishPeople who are relieved of depression show it more after than before.
Ludzie, którzy wyszli z depresji, uśmiechają się tak częściej, niż przedtem.
EnglishIf you feel noticeably more sad or hopeless than before the treatment with Extavia, or if
jeśli u pacjenta wystąpią zauważalne okresy większego smutku i poczucia beznadziejności
EnglishIf you feel noticeably more sad or hopeless than before the treatment with Extavia, or if
w przypadku wystąpienia zauważalnych okresów większego smutku i poczucia
EnglishChina will be more inclined to listen to us right now than ever before or after the Olympics.
Chiny są bardziej zobowiązane do słuchania nas obecnie niż przed lub po olimpiadzie.
EnglishWe have an unemployment problem that is much greater than before.
Borykamy się z problemem bezrobocia, które jest o wiele większe niż wcześniej.
EnglishWe have less than we had before, and most of them are in fairly steep decline.
Mamy mniej niż było kiedyś, a większość z nich gwałtownie zanika.
EnglishOn the demand side, we have more people to feed than ever before.
Jeśli chodzi o popyt, mamy więcej ludzi do wykarmienia niż kiedykolwiek wcześniej.
EnglishMrs Ferrero-Waldner said that we have more executions than ever before.
Pani Ferrero-Waldner powiedziała, że dochodzi do większej liczby egzekucji niż kiedykolwiek.
EnglishOur modern Western societies are more complex than before, in this time of migration.
Nowoczesne Zachodnie społeczeństwa są bardzie złożone niż kiedyś, w czasach dzisiejszych migracji.
EnglishIt's perhaps easier now than ever before to make a good living.
Dziś pewnie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej zarobić na wygodne życie.
EnglishWe know more about the patients that enter our clinic now than ever before.
Wiemy o nowych pacjentach więcej, niż kiedykolwiek przedtem.

Other dictionary words

English
  • than before

In the French-English dictionary you will find more translations.