"than double" translation into Polish

EN

"than double" in Polish

See the example sentences for the use of "than double" in context.

Similar translations for "than double" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
double noun
double adjective
Polish
to double verb

Context sentences for "than double" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is more than double than what it is in other unemployment categories.
Są one ponad dwukrotnie większe niż w obrębie innych kategorii bezrobocia.
EnglishIt turns out in practice that some are more equal than others, and that double standards are being employed.
Okazuje się, że w praktyce mamy do czynienia z równymi i równiejszymi, z double standard - podwójnymi standardami.
EnglishWe can observe that there are some car companies that are coping better than others with this double crisis.
Możemy zaobserwować, że istnieją przedsiębiorstwa samochodowe, które radzą sobie lepiej niż inne z tym podwójnym kryzysem.
Englishfor a 700 series, and that person paying more than double ~~~ doesn't want their car to look too much like
Ponieważ proces produkcyjny umożliwia projektowanie coraz większej ilości opcji, zarówno całości jak i części, problem potęguje się.
EnglishUnemployment now stands at 9.1% in the European Union, but that unemployment rate is more than double in young workers (19.8%) and migrants (19.1%).
Obecnie bezrobocie w Unii Europejskiej wynosi 9,1 %, ale w grupie ludzi młodych i migrantów, wskaźnik bezrobocia jest ponad dwukrotnie wyższy (odpowiednio 19,8 % i 19,1 %).
EnglishThis objective has been met: if Parliament takes our lead, Frontex will receive 30 million in additional operating appropriations, that is, more than double the 2007 allocation.
Ten cel został osiągnięty: jeśli Parlament obejmie kierownictwo, Frontex otrzyma 30 milionów dodatkowych środków operacyjnych, czyli więcej, niż w 2007 r.

Other dictionary words

English
  • than double

Search for more words in the Chinese-English dictionary.