"than I do" translation into Polish

EN

"than I do" in Polish

See the example sentences for the use of "than I do" in context.

Similar translations for "than I do" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
I pronoun
Polish
M noun
do noun
Polish
to do verb

Context sentences for "than I do" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI mean, people -- Pamela Anderson has more prosthetic in her body than I do.
Taka Pamela Anderson ma więcej protez w ciele, niż ja.
EnglishEconomists confirm it, and they know much more than I do.
Potwierdzają to ekonomiści, a oni wiedzą o tym o wiele więcej niż ja.
EnglishSo, and that means, you know, somebody who is based in Mississippi knows more about Mississippi than I do.
Chcę przez to powiedzieć, że ktoś, kto mieszka w Mississipi, wie więcej o Mississippi, niż ja.
EnglishNow, I cannot imagine -- I'm sorry, you may have a better imagination than I do -- I can't imagine losing my arm, and typically at 22 years old.
" Nie wiem jak wy, ale ja nie potrafię sobie wyobrazić utraty ręki, sobie wyobrazić utraty ręki, i to w wieku 22 lat, nie mówiąc już o dwóch.
EnglishYou undoubtedly earn more than I do, but at the same time you say that the national indexing systems we have in Luxembourg and Belgium should be abolished.
Pan z pewnością zarabia więcej ode mnie, lecz jednocześnie twierdzi pan, iż ogólnokrajowe systemy indeksacji, jakie mamy w Luksemburgu i Belgii powinny zostać zniesione.
English. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I am standing in for Commissioner Fischer Boel, who of course knows this sector better than I do.
komisarz. - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Występuję tutaj w imieniu pani komisarz Fischer Boel, która oczywiście zna ten sektor dużo lepiej niż ja.

Other dictionary words

English
  • than I do

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.