"than I thought" translation into Polish

EN

"than I thought" in Polish

See the example sentences for the use of "than I thought" in context.

Similar translations for "than I thought" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
I pronoun
Polish
M noun
thought noun
thought adjective
Polish
to think verb

Context sentences for "than I thought" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd indeed, in the short time I've already been at TED, I see we're even closer than I thought we were before.
I w rzeczy samej, przebywając na konferencji TED widzę, że jesteśmy tego bliżej, niż myślałam.
English"The one I got is really better than I thought!
"Ten, który otrzymałem jest znacznie lepszy niż myślałem!
EnglishI have three more years than I thought.
Mam trzy lata więcej, niż myślałam.
EnglishYou're tougher than I thought.
EnglishThis is worse than I thought.
EnglishNormal controls show -- that was the magic I showed you; now I'm showing it to you in graphical form -- "The one I own is better than I thought.
Warunki kontrolne wskazują -- oto ta magia, którą Wam pokazywałem, teraz przedstawię to Wam w formie graficznej -- "To co posiadam, jest fajniejsze niż przypuszczałem.
EnglishI decided I would find six children in different countries, and actually go spend some time with the kids, and try to tell their story a little bit better than I thought I had done for Time magazine.
Postanowiłem, że znajdę sześcioro dzieci z różnych krajów, spędzę z nimi trochę czasu i spróbuję opowiedzieć ich historię trochę lepiej niż jak robiłem to dla Time'a.

Other dictionary words

English
  • than I thought

Translations into more languages in the bab.la Spanish-English dictionary.