"than last" translation into Polish

EN

"than last" in Polish

See the example sentences for the use of "than last" in context.

Similar translations for "than last" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
last adjective
last adverb
Polish
to last verb

Context sentences for "than last" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe shall now proceed to the speeches, which must not last longer than one minute.
Przechodzimy teraz do wystąpień, które nie mogą trwać dłużej niż minutę.
EnglishHowever, the situation in Burma has become even worse than last time we spoke about it.
Tymczasem jednak sytuacja uległa pogorszeniu, odkąd ostatni raz o niej rozmawialiśmy.
EnglishThe five years of importance to us now are the next five years rather than the last.
Obecnie interesuje nas raczej pięć kolejnych, niż pięć ostatnich lat.
EnglishThe dissemination of these will therefore be much more detailed than last year.
Z tego względu informacja na ten temat będzie o wiele bardziej szczegółowa niż w ubiegłym roku.
EnglishThe people answered 'yes' with a two-thirds majority and with a higher turnout than last time.
Dwie trzecie obywateli powiedziało "tak”, frekwencja była wyższa niż w roku ubiegłym.
EnglishHaiti needs help and the basic essentials a lot more quickly than was the case last year.
Haiti potrzebuje pomocy i podstawowych artykułów zdecydowanie szybciej, niż w zeszłym roku.
EnglishPrivate final consumption expenditure per capita increased by more than 80% over the last decade.
Prywatne wydatki konsumpcyjne na głowę wzrosły w ostatnim dziesięcioleciu o ponad 80 %.
EnglishWhy were more people killed last month than in any preceding month of this conflict?
Dlaczego zabito więcej ludzi w zeszłym miesiącu niż w jakimkolwiek wcześniej w czasie tego konfliktu?
EnglishSince it is a better report than last year's report we should also congratulate the Commission.
Ponieważ to sprawozdanie jest lepsze, niż zeszłoroczne, powinniśmy również pogratulować Komisji.
EnglishWe achieved much more than last time, one month ago.
Osiągnęliśmy o wiele więcej, niż podczas ostatniej tury pytań miesiąc temu.
EnglishSo far this year, 700 000 fewer new cars have been registered across Europe than last year.
W tym roku do tej pory w całej Europie zarejestrowano 700 tysięcy samochodów mniej niż w roku ubiegłym.
EnglishAfter all, what could be easier than multiplying last year's budget by the rate of inflation?
W końcu cóż łatwiejszego byłoby niż pomnożyć wielkość budżetu ubiegłorocznego przez wskaźnik inflacji?
EnglishOn the one hand, it is critical of the authorities in Macedonia, and more so than last year.
Z jednej strony jest ono krytyczne wobec władz w Macedonii, i to w większym stopniu niż w zeszłym roku.
EnglishAs a result of the economic crisis, we have 25% less in the regional budget than last year.
W wyniku kryzysu gospodarczego w naszym regionalnym budżecie mamy o 25 % mniej środków niż w roku minionym.
EnglishWe need more than the Council agreed last week.
Potrzebujemy o wiele więcej od tego, co Rada uzgodniła w ubiegłym tygodniu.
EnglishIf they'd sent a nuke, it would have been rather more spectacular than what actually happened last Monday.
Wysłanie pocisku nuklearnego byłoby bardziej widowiskowe niż to co się wydarzyło w poniedziałek.
EnglishHopefully, I will perform better this time than last time.
Mam nadzieję, że tym razem spiszę się lepiej, niż ostatnio.
EnglishThis is worse than the Council's last offer would have been.
Jest to gorsze niż proponowana ostatnia oferta Rady.
EnglishWhat is advancing faster than anticipated last year is the creation of the European Emergency Response Centre.
Tworzenie Europejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego przebiega szybciej niż przewidywano w ubiegłym roku.
EnglishWe know that every day that passes is later than the last in this area, given the urgency of what we have before us.
Wiemy, że w tej dziedzinie każdy upływający dzień to o jeden dzień za późno, ze względu na pilność sprawy.

Other dictionary words

English
  • than last

Moreover, bab.la provides the English-French dictionary for more translations.