"than life" translation into Polish

EN

"than life" in Polish

See the example sentences for the use of "than life" in context.

Similar translations for "than life" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
life noun
life adverb
Polish

Context sentences for "than life" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTen percent of patients have a mean terminal elimination half-life greater than 100 hours.
U 10 % pacjentów średni okres półtrwania fazy eliminacji jest większy niż 100 godz.
EnglishWe have seen a climate where numbers have been regarded as more important than life.
Widzieliśmy już przypadki traktowania liczb jako ważniejszych od ludzi.
EnglishBecause thy lovingkindness is better than life, My lips shall praise thee.
Abym cię oglądał w świątnicy twojej, i widział moc twoję i chwałę twoję.
EnglishThis objective was prized more highly in the eyes of the rulers of the time than preserving human life.
Ten cel był w oczach ówczesnych rządzących ważniejszy niż ochrona życia ludzkiego.
EnglishMusic can change your life, more than almost anything.
Muzyka może zmienić wasze życie bardziej niż prawie wszystko inne.
EnglishThe fact is that female researchers find it more difficult to reconcile working and family life than men.
Faktem jest, że kobietom naukowcom trudniej jest pogodzić pracę z życiem rodzinnym niż mężczyznom.
English♫ 'Cause I know more than many what a life is worth ♫
♫ Ponieważ wiem lepiej od innych ile warte jest życie ♫
EnglishMr Harangozó wonders why the life expectancy of Hungarians is 15% lower than average life expectancy in the EU.
Pan Harangozó zastanawia się, dlaczego długość życia Węgrów jest o 15% krótsza niż średnia długość życia w UE.
EnglishAnd so, life is more valuable than no life.
uważam, że obecność życia jest lepsza niż jego brak.
EnglishPatients taking Xolair also reported a greater improvement in their quality of life than those taking placebo.
Pacjenci przyjmujący preparat Xolair zaobserwowali także większą poprawę jakości życia niż pacjenci przyjmujący placebo.
EnglishI could not live this larger than life person.
Moje życie nie było pełne entuzjazmu.
EnglishI think inside at some point, we put our heads down on the pillow and we go, "There's got to be more to life than this."
Myślę, że w pewnym momencie życia kładziemy głowę w poduszkę i myślimy: "Przecież w życiu musi być coś więcej, niż to."
English(Music) They had to be larger than life.
(Muzyka) One musiały być niezwykłe.
EnglishOften the life of that other will be more important to her than her own life. ~~~ And that's why it's the most powerful form of altruism.
Często życie tego dziecka będzie ważniejsze od jej własnego. I dlatego jest to najpotężniejsza forma -- altruizmu.
EnglishNow, I'm not saying this is the solution to all of humanity's problems -- since there's more to bonobo life than the Kama Sutra.
Nie twierdzę, że takie zachowanie rozwiąże problemy ludzkości... ~~~ Żywot szympansów karłowatych to więcej niż Kama Sutra.
EnglishAll parents all over the world want their children to lead a better life than themselves, but they need to believe that change is possible.
Rodzice na całym świecie chcą, by dzieci miały lepsze życie niż oni. ~~~ Muszą jednak wierzyć, że zmiana jest możliwa.
English(FI) (Beginning of speech missing) the banana war that almost become larger than life, that it is excellent that it has come to an end.
(FI) (Brak początku wystąpienia) wojna bananowa przybrała zupełnie apokaliptyczne rozmiary, więc doskonale, że dobiegła końca.
EnglishAnd this was another killer app -- the very opposite of a killer, because it doubled, and then more than doubled, human life expectancy.
To była kolejna zabójcza aplikacja, w odwrotnym znaczeniu tego słowa, ponieważ wydłużyła średnią długość życia ponad dwa razy.
EnglishWe have difficult conversations about at what point we decide a body becomes a human, such that it has a different right than a fetal life.
Prowadzimy trudne rozmowy o momencie, w którym uznamy, że ciało staje się człowiekiem, uzyskując tym samym inne prawa niż płód.
EnglishSo, what I'm proposing is that there is where we should be looking for life, rather than on Mars, although Mars is, of course, also a very promising and interesting place.
Dlatego sugeruję, że tam trzeba szukać życia, nie na Marsie, choć to też ciekawe i obiecujące miejsce.

Other dictionary words

English
  • than life

Have a look at the Swedish-English dictionary by bab.la.