"than me" translation into Polish

EN

"than me" in Polish

See the example sentences for the use of "than me" in context.

Similar translations for "than me" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
me pronoun
Polish

Context sentences for "than me" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
Duch Europy jest silniejszy niż struktury publiczne - to znaczy, proszę mi wybaczyć, sądowe.
EnglishAnd for the first time, Africa mattered more to me than ever before.
I po raz pierwszy, Afryka znaczyła dla mnie dużo więcej niż kiedykolwiek przedtem.
EnglishAnd no one captures this modern manhood to me more than David Black.
Nikt, według mnie, nie uosabia nowoczesnej męskości lepiej niż David Black.
EnglishThy commandments make me wiser than mine enemies; For they are ever with me.
Nad nieprzyjaciół moich mędrszym mię czynisz przykazaniem twojem; bo je mam ustawicznie przed sobą.
EnglishThe law of thy mouth is better unto me Than thousands of gold and silver.
Lepszy mi jest zakon ust twoich, niżeli tysiące złota i srebra.
EnglishIf ALT flares during Viraferon therapy to greater than or Me
Jeśli w trakcie leczenia preparatem Viraferon aktywność AlAT zwiększy się co najmniej wo
EnglishUnderstanding that these categories are really much more unstable than we thought makes me tense.
Świadomość, że te kategorie są znacznie bardziej niestałe niż sądziliśmy, wywołuje u mnie napięcie.
EnglishIt was the brutal realization, the first morning, that the Indian students were better than me.
Było to brutalne zderzenie z rzeczywistością, pierwszego poranka, że indyjscy studenci byli lepsi ode mnie.
EnglishAnd so I realized that I had a responsibility to more than just me, and that I was going to have to change.
Więc zdałem sobie sprawę, że odpowiadam za więcej niż tylko siebie, i że będę musiał się zmienić.
EnglishRather than me putting a dish down, they were allowed to help themselves to as much or as little as they wanted.
Zamiast nakładać im porcję klienci wybierają jak dużo chcą zjeść.
EnglishThe 'who' was more or less answered last week, and nobody could be more pleased than me.
Na pytanie "kto” odpowiedziano z grubsza w zeszłym tygodniu i bardzo się z tej odpowiedzi cieszę, tak bardzo, jak mało kto.
EnglishOr thinkest thou that I cannot beseech my Father, and he shall even now send me more than twelve legions of angels?
Azaż mniemasz, że bym nie mógł teraz prosić Ojca mego, a stawiłby mi więcej niż dwanaście wojsk Aniołów?
EnglishI grew up in the country in the rural South, and I have a brother a year older than me and a sister a year younger.
Mam o rok starszego brata i siostrę o rok młodszą.
EnglishI find out more from him than he does from me.
Dowiaduję się od niego więcej niż on ode mnie.
EnglishI know you like some other girl than me.
Wiem, że lubisz bardziej inne dziewczyny niż mnie.
EnglishSo we made a film and it turns out to be more than a story about me, more than a story about one teacher.
Więc nakręciliśmy ten film który okazał się czymś więcej niż tylko historią o mnie, czymś więcej niż historią jednego nauczyciela.
EnglishBut now they that are younger than I have me in derision, Whose fathers I disdained to set with the dogs of my flock.
Ale teraz śmieją się ze mnie młodsi nad mię w latach, których ojcówbym ja był nie chciał położyć ze psami trzody mojej.
EnglishHe that loveth father or mother more than me is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.
Kto miłuje ojca albo matkę nad mię, nie jest mię godzien; a kto miłuje syna albo córkę nad mię, nie jest mię godzien;
EnglishYou think you're better than me?
Myślisz, że jesteś ode mnie lepszy?
English♫ Farther than the sun from me

Other dictionary words

English
  • than me

Translations into more languages in the bab.la English-Hungarian dictionary.