"than most" translation into Polish

EN

"than most" in Polish

See the example sentences for the use of "than most" in context.

Similar translations for "than most" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
most noun
most adverb
many adverb
many pronoun

Context sentences for "than most" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishmore than the way most women's faces not only were never made up during the day,
bardziej niż widok ich twarzy nie tylko każdego dnia zaniedbanych
EnglishI do have a fair bit of experience and I have had a longer life in politics than most of you.
Mam już przyzwoite doświadczenie i zajmuję się polityką dłużej, niż większość z was.
EnglishAnd our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
A nasza marynarka wciąż ma większe możliwości niż większość marynarek innych państw członkowskich.
EnglishMr President, I am less diplomatic than most of my colleagues in this House.
Panie przewodniczący! Jestem w mniejszym stopniu dyplomatą niż większość moich kolegów w tej Izbie.
EnglishToday, the percentage of volunteers in Romania is much lower than in most Member States.
Obecnie udział wolontariuszy w Rumunii jest o wiele niższy, niż w większości państw członkowskich.
EnglishThe height of these mountains on either side of this valley is greater than the Alps in most cases.
Lecimy koło klifu. ~~~ Te góry są wyższe od Alp.
EnglishNow the average age of our fellows is 28, so I am, begrudgingly, almost a generation older than most of them.
Średnia wieku naszych programistów to 28 lat. ~~~ Więc niestety, jestem od nich niemal o pokolenie starsza.
EnglishShe, better than most, knew the power of an image.
Księżna znała siłę obrazu lepiej niż większość ludzi.
EnglishWomen live, on average, six years longer than men but most of these additional years are lived in worse health.
Kobiety żyją średnio sześć lat dłużej niż mężczyźni, ale znaczna część tych dodatkowych lat upływa im w gorszym zdrowiu.
EnglishWhich is lower than most Olympic athletes.
To mniej niż większość sportowców olimpijskich.
EnglishIn Scotland, we know that better than most.
W Szkocji wiemy o tym lepiej, niż inni.
English(Video) Robert Dill-Bundi: My quality of life, I rate what I have today a bit different than what most people would assume.
(Film) Robert Dill-Bundi: Jakość mojego życia. ~~~ Moje obecne życie oceniam nieco inaczej, niż można by przypuszczać.
EnglishHe is a figure from Estonia who, more than most, is bound up with Europe's future and, of course, with her present.
Jest on osobą z Estonii, która bardziej niż inni związana jest z przyszłością Europy, jak i oczywiście z jej teraźniejszością.
EnglishHe lost no worse than most people do.
Nie wypadł gorzej niż większość ludzi.
EnglishIt is nothing less than the world's most significant energy legislation that we are to adopt here in the European Parliament tomorrow.
Przepisy, które mamy przyjąć w Parlamencie Europejskim jutro, są najważniejszym pakietem energetycznym na świecie.
EnglishThe number of deaths is also markedly lower than the most optimistic forecasts of health services within EU Member States.
Liczby te są również znacznie niższe od najbardziej optymistycznych prognoz służb zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishShe's 28, by the way, and she does things with her computer screen and a touch pad that she can do faster than most humans.
Uwielbia go, jak dzieci gry wideo. ~~~ Ma 28 lat. ~~~ Posługuje się monitorem komputera i touchpadem szybciej, niż większość ludzi.
EnglishThey are also significantly less than the most optimistic forecasts suggested by the health services of the EU Member States.
Liczby te są również znacznie niższe od najbardziej optymistycznych prognoz służb zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishSome of you may want the toilet paper with the most bleach in it rather than the most ecologically-responsible choice.
Niektórzy z Was mogą chcieć papier toaletowy z jak największą ilością wybielacza zamiast tego, który jest najbardziej ekologicznym wyborem.
EnglishThis is a policy which is more citizen-friendly than most, which concentrates on practical aims and on solving practical, important problems.
Jest to polityka bliższa obywatelowi, skoncentrowana na konkretnych celach i rozwiązaniu konkretnych ważnych problemów.

Other dictionary words

English
  • than most

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Turkish-English dictionary.