"than my" translation into Polish

EN

"than my" in Polish

See the example sentences for the use of "than my" in context.

Similar translations for "than my" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
my pronoun

Context sentences for "than my" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo that my soul chooseth strangling, And death rather than [these] my bones.
A przetoż obrała sobie powieszenie dusz moja, a śmierć raczej, niż zostać w kościach.
EnglishAnd therefore, this is your opportunity to do better than my generation."
Dlatego też, to jest twoja szansa aby być częścią generacji lepszej od mojej.
EnglishBecause thy lovingkindness is better than life, My lips shall praise thee.
Abym cię oglądał w świątnicy twojej, i widział moc twoję i chwałę twoję.
EnglishI got a lot more important cases on my desk... than some high-school tempest in a teapot.
Mam wiele ważniejszych spraw na moim biurku... niż jakieś napalone, licealne historyjki.
EnglishEven to-day is my complaint rebellious: My stroke is heavier than my groaning.
Czemuż jeszcze uporem zowiecie narzekanie moje, choć bieda moja cięższa jest niż wzdychanie moje?
EnglishAnd I'm thinking they've done more for my marriage than a lifetime of therapy ever could.
Zrobili więcej dla mojego małżeństwa, niż mogłaby długoletnia terapia.
EnglishMr President, I am less diplomatic than most of my colleagues in this House.
Panie przewodniczący! Jestem w mniejszym stopniu dyplomatą niż większość moich kolegów w tej Izbie.
EnglishAnd worse than that, far worse than that, my sense of self-worth was kind of evaporating.
Co gorsze, o wiele gorsze, traciłem też poczucie własnej wartości.
EnglishI'm receiving more clicks than impressions on my keywords or ads
Moje słowa kluczowe lub reklamy generują więcej kliknięć niż wyświetleń.
EnglishI have more understanding than all my teachers; For thy testimonies are my meditation.
Nad wszystkich nauczycieli moich stałem się rozumniejszym; bo świadectwa twoje są rozmyślaniem mojem.
EnglishBut, more importantly than that, they cursed my country and they oppress their own people.
Ale co ważniejsze, mój kraj został obrzucony obelgami, a nikaraguańscy obywatele są represjonowani.
EnglishMy fruit is better than gold, yea, than fine gold; And my revenue than choice silver.
Lepszy jest owoc mój, niż złoto, i niż najkosztowniejsze złoto, a dochody moje lepsze, niż srebro wyborne.
EnglishI wish I could be more than my parents ' perfect little girl.
Chciałabym być kimś lepszym, niż moi rodzice, małą dziewczynką.
EnglishIt is more valuable than the product in my eyes. ~~~ I don't have one.
To jest cenniejsze od produktu w moich wyobrażeniach.
EnglishAnyway, I'd rather have Paradise in my head than live in this hell!
Gdybyś nie była córką Aby Azzama... ~~~ Wolę mieć swój Raj w głowie niż żyć w tym piekle.
EnglishAnd there's nothing different in their wish than it was for my grandma.
Ich potrzeby nie różnią się od potrzeb mojej babci.
EnglishIt gives much more flexibility than my personal view.
Zapewnia elastyczność o wiele większą, niż ta, o której ja myślałam.
EnglishI looked at that -- I said, "Wow, is that better than the --" That's my proposal on Jimmy Doolittle.
Spojrzałem na nie - i powiedziałem, "Jej, to jest lepsze niż..." To mój wniosek o Jimmy'm Doolittle.
EnglishI was in the chamber much earlier than my fellow Member stated, left later and am now here again.
Byłem w Izbie znacznie wcześniej, wyszedłem później niż powiedziała pani poseł i teraz jestem tutaj znowu.
EnglishSo there are tools other than the directive, in my view.
Tak więc moim zdaniem istnieją narzędzia inne niż dyrektywa.

Other dictionary words

English
  • than my

Search for more words in the Hindi-English dictionary.