"than myself" translation into Polish

EN

"than myself" in Polish

See the example sentences for the use of "than myself" in context.

Similar translations for "than myself" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
myself pronoun
Polish

Context sentences for "than myself" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow Haman said in his heart, To whom would the king delight to do honor more than to myself?
(a Haman myślił w sercu swem: Komużby chciał król uczciwość większą wyrządzić nad mię?
EnglishAnd I felt for the first time in my life that I was part of something bigger than myself.
Pierwszy raz w życiu poczułem się częścią czegoś większego ode mnie.
EnglishIt's as if I'm connecting with some legacy or with some energy far greater than myself.
To tak, jakbym łączył się z jakimś dziedzictwem czy swego rodzaju energią znacznie większą niż ja sam.
EnglishI think that neuroscientists have many more questions than answers, and I myself, I'm not going to give you many answers today, just ask a lot of questions.
Ja tak samo, nie zamierzam dać Wam dzisiaj wielu odpowiedzi, po prostu zadam mnóstwo pytań.
EnglishOf course, we all need to be guided by the principles of austerity - this should come first and no one says so more than myself.
Oczywiście wszyscy musimy stosować się do zasad prostoty - to powinno być najważniejsze i nikt poza mną nie powinien się już na ten temat wypowiadać.
EnglishI never thought my German colleagues would be much more conservative (with a small 'c', as in 'resistant to change') than myself.
Nigdy nie pomyślałbym, że moi niemieccy koledzy mogą być znacznie bardziej konserwatywni (pisane małą literą, jak w stwierdzeniu "kontestujący zmianę”) ode mnie.
EnglishI've found that finding out about what I'm going to like in the future, my very best way is to talk to people who have actually done it much better than myself envisioning it.
Zrozumiałem, że odkrywając to, co chce się robić w przyszłości, najlepiej jest rozmawiać z ludźmi, którzy już to zrobili, zamiast wyobrażać to sobie samemu.
EnglishThis is all about the fundamental ambiguity of Resolution 242 - which is older than I am myself - as this resolution does not specify the boundaries of legal jurisdiction for East Jerusalem.
Wszystko sprowadza się do podstawowej niejasności rezolucji nr 242 - która jest starsza ode mnie - jako że ta rezolucja nie wyszczególnia granic jurysdykcji prawnej dla Wschodniej Jerozolimy.

Other dictionary words

English
  • than myself

Search for more words in the English-Portuguese dictionary.