"than one" translation into Polish

EN

"than one" in Polish

See the example sentences for the use of "than one" in context.

Similar translations for "than one" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
one noun
one adjective
Polish
one numeral
Polish
one pronoun

Context sentences for "than one" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis latter clinical effect was observed after more than one year of treatment.
Ten późniejszy efekt kliniczny obserwowano po upływie ponad jednego roku leczenia.
Englishif you are being treated for more than one injury following a serious accident
jeśli pacjent jest leczony z powodu uszkodzenia więcej niż jednego narządu w wyniku
EnglishWhat is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.
Dochodzi tam do większego barbarzyństwa, a niżeli można sobie to wyobrazić.
EnglishI have seen easier situations than the one in which Europe now finds itself.
Widziałem korzystniejsze sytuacje od tej, w jakiej obecnie znajduje się Europa.
EnglishIt should not usually be used on more than one occasion in any one patient.
Preparatu tego zazwyczaj nie należy stosować więcej niż raz u jednego pacjenta.
EnglishFor every 1,000 NovoSeven doses less than one side effect has been reported.
Na każde 1000 zastosowań NovoSeven zgłaszano mniej niż jedno działanie niepożądane.
EnglishI very much doubt that the US model is more effective than the European one.
Bardzo wątpię w to, że model amerykański jest skuteczniejszy niż europejski.
EnglishThe use of more than one of these products concomitantly should be avoided.
Należy unikać jednoczesnego stosowania więcej niż jednego z tych preparatów.
EnglishWe shall now proceed to the speeches, which must not last longer than one minute.
Przechodzimy teraz do wystąpień, które nie mogą trwać dłużej niż minutę.
EnglishIn case of larger volumes, more than one site should be chosen for the injection.
W przypadku większych objętości, wstrzyknięcie należy wykonać w więcej niż jedno miejsce.
EnglishI need a white heavyweight contender worse than white America needs one.
Potrzebuję białego zawodnika wagi ciężkiej, gorszego niż potrzebuje biała Ameryka.
EnglishIn case of larger volumes, more than one site should be chosen for the injection.
W przypadku większych objętości, należy dokonać wstrzyknięcia w więcej niż jednym miejscu.
EnglishThe defence of Europe is more than one European summit, it is the defence of a great idea.
Obrona Europy to coś więcej niż jeden europejski szczyt. To obrona wielkiej idei.
EnglishUsing more than one of these medicines at the same time should be avoided.
Należy unikać jednoczesnego stosowania więcej niż jednego z tych produktów.
EnglishTheir proposal is EUR 3 billion less than the one that we are here to discuss today.
Proponują o 3 miliardy euro mniej niż wynosi budżet, o którym dzisiaj tutaj rozmawiamy.
EnglishWho would claim that 16 currencies would have been better than one strong currency?
Kto chciałby stwierdzić, że 16 walut byłoby lepszym rozwiązaniem niż jedna silna waluta?
EnglishYou can do it, but I believe that a joint task will be much better than a separate one.
315. Możecie to robić, ale uważam, że działanie wspólne będzie lepsze niż oddzielne.
EnglishWe do not want to see it slipping any more than the one month he referred to.
Nie chcemy widzieć ponownego upadku, jak w miesiącu, o którym była mowa.
EnglishMore than one million European citizens work in countries other than their own.
Ponad milion obywateli Europy pracuje w krajach innych niż ich własny.
EnglishOne opinion poll does not announce confidence any more than one swallow makes a summer.
Jeden sondaż opinii publicznej daje tyle pewności, co jedna jaskółka czyniąca wiosnę.

Other dictionary words

English
  • than one

Have a look at the English-Italian dictionary by bab.la.