"than others" translation into Polish

EN

"than others" in Polish

See the example sentences for the use of "than others" in context.

Similar translations for "than others" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
others pronoun
Polish
other adjective
Polish
other pronoun
Polish

Context sentences for "than others" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome Member States will benefit earlier than others from the European system.
Niektóre z państw członkowskich skorzystają z systemu europejskiego wcześniej niż inne.
EnglishWe must recognise that some Vice-Presidents are considerably better than others.
Musimy przyjąć do wiadomości, że niektórzy wiceprzewodniczący są znacznie lepsi od innych.
EnglishThere is, therefore, far greater mobility among these students than among others.
A zatem mobilność tych uczniów jest znacznie większa niż pozostałych.
English. - (PT) Some aspects of the resolution are more important than others.
na piśmie. - (PT) Niektóre aspekty rezolucji są ważniejsze niż inne.
EnglishAnd, as with jazz, the dancers liked certain sections more than they did others.
Jak w wypadku jazzu tańczący lubili pewne sekcje bardziej niż inne.
EnglishOf course some countries are further ahead in this struggle than others.
Oczywiście niektóre kraje są bardziej zaawansowane w tej batalii niż inne.
EnglishWe believe that all men and women are equal and not that some are more equal than others.
Wszyscy mężczyźni i kobiety są równe, i nie ma bardziej i mniej równych.
EnglishFace up to the challenges in your own right rather than merely targeting others!
Sami stawcie czoła wyzwaniom, zamiast jedynie atakować innych!
EnglishThere are always those tasks and challenges that are more important than others.
Zawsze jakieś zadania i wyzwania są ważniejsze od pozostałych.
EnglishSome people are more likely to get symptoms of low blood sugar than others.
Niektórzy pacjenci są bardziej podatni na występowanie objawów niskiego stężenia cukru we krwi.
EnglishConsumers need to recognise Community products and know why they are healthier than others.
Konsumenci muszą znać produkty wspólnotowe i wiedzieć, dlaczego są one zdrowsze niż inne.
EnglishThe UK weather means pilots need more of an IMC rating than others.
Brytyjska pogoda oznacza, że pilot potrzebuje więcej ocen IMC, niż inni.
EnglishAnd if ye salute your brethren only, what do ye more [than others?
A jeźlibyście tylko braci waszych pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie?
EnglishSo, some societies, for subtle environmental reasons, are more fragile than others.
Z tych właśnie powodów niektóre społeczeństwa łatwiej giną.
EnglishThose of us with 'dys'abilities work much more than others and it's very hard to live with'.
Osoby z zaburzeniami typu "dys-” pracują o wiele ciężej od innych i bardzo ciężko z tym żyć.”
EnglishWe want them all in, but some will be more prepared than others.
Chcemy, aby wszystkie kraje należały do UE, ale niektóre będą lepiej przygotowane niż inne.
EnglishThe methodologies of some assessments and specialists will be more independent than others.
Metodologie niektórych ocen i uczestniczący w nich specjaliści są bardziej niezależni od innych.
EnglishSome people have a better musical ability and ability to appreciate music than others have.
Są ludzie z wybitnymi zdolnościami muzycznymi. ~~~ Są ludzie z wybitnymi zdolnościami muzycznymi.
EnglishIt does not hesitate to point out that some Member States perform better than others.
Autor nie waha się zwrócić uwagę na fakt, że niektóre państwa członkowskie mają lepsze wyniki niż inne.
EnglishAll the countries are affected, some even more so than others.
Problem dotyczy wszystkich krajów, jednych bardziej, a innych mniej.

Other dictionary words

English
  • than others

Even more translations in the English-Turkish dictionary by bab.la.