"than she" translation into Polish

EN

"than she" in Polish

See the example sentences for the use of "than she" in context.

Similar translations for "than she" in Polish

than conjunction
than preposition
Polish
she pronoun
Polish

Context sentences for "than she" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey call her the "Tree Lady," but she's more than the Tree Lady.
Nazywa się ją drzewną panią, ale jest kimś więcej niż tylko drzewną panią.
EnglishIf your child takes more SINGULAIR than he/ she should
W przypadku zażycia przez dziecko większej niż zalecana dawki leku SINGULAIR
EnglishBut Agnes cared more about the trappings of power than she did principle at the end.
Jednak Agnes wolała przywileje władzy, niż zasady.
EnglishHowbeit he would not hearken unto her voice; but being stronger than she, he forced her, and lay with her.
Lecz on nie chciał usłuchać głosu jej, ale zmógłszy ją, uczynił jej gwałt, i leżał z nią.
EnglishNothing hurts worse than that, if she's sleeping with another guy.
Nic nie rani tak jak to, kiedy ona spi z innym facetem.
EnglishIf your child takes more SINGULAIR than he/ she should
Zażycie przez dziecko większej niż zalecana dawki leku SINGULAIR
EnglishIf your doctor gives you more TRISENOX than he/she should
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TRISENOX
EnglishBut it was actually more interesting than that, because she said, "I did not think that your intuition was right.
Co ważniejsze, dodała: "Twoje argumenty mnie nie przekonywały.
EnglishShe, better than most, knew the power of an image.
Księżna znała siłę obrazu lepiej niż większość ludzi.
EnglishThe only thing is that the bride is now a little older, a little more old-fashioned and less sexy than she was in Rome.
Tylko że panna młoda jest teraz nieco starsza, nieco bardziej staromodna i mniej seksowna niż była w Rzymie.
EnglishDeciding that she might want to see more than just sandals, she clicks the "Womens Shoes" breadcrumb link.
Klientka dochodzi do wniosku, że mogłaby spojrzeć na coś jeszcze oprócz sandałków, więc klika w menu nawigacyjnym link „Damskie obuwie”.
EnglishYeah, she's more than Sally.
EnglishWe also hope that your fantastic Environment Minister will have much greater room for manoeuvre in your government than she has now.
Mamy także nadzieję, że świetna hiszpańska pani minister środowiska naturalnego będzie miała większe niż obecnie możliwości manewrów.
EnglishAnd her sister Oholibah saw this, yet was she more corrupt in her doting than she, and in her whoredoms which were more than the whoredoms of her sister.
To widząc siostra jej Aholiba, bardziej się niż ona zapaliła miłością, a wszeteczeństwo jej większe było niżeli siostry jej.
EnglishFor a stay of less than 3 months, all she needs is a valid passport (though she might also need a visa, depending which country she's from).
Jeśli pobyt nie jest dłuższy niż trzy miesiące, potrzebny jest jej tylko ważny paszport (i być może wiza wjazdowa, zależnie od tego, z którego kraju pochodzi).
EnglishNO – To live with you there for less than 3 months, she does not need to register with the authorities, though she might be asked to report her presence.
NIE – aby mieszkać tam z Tobą przez mniej niż trzy miesiące, nie musi rejestrować się w urzędzie, chociaż może zostać wezwana do zgłoszenia pobytu.
EnglishMore than in the past she is interested in texts by contemporary writers and she has also discovered a surprising lightness in her dealings with the classics.
Bardziej niż w dawniejszych okresach interesują ją teksty współczesnych autorów, natomiast w inscenizacjach klasyków odnajduje zaskakującą lekkość
EnglishAnd her father said, I verily thought that thou hadst utterly hated her; therefore I gave her to thy companion: is not her younger sister fairer than she?
Bo rzekł ojciec jej, mówiąc: Mniemałem, żeś ją miał w nienawiści; przetoż dałem ją towarzyszowi twemu; azaż siostra jej młodsza nie jest cudniejsza nad nię?
EnglishHer German home-care insurance paid part of the costs, but Susanne’s share was much higher than what she would have had to pay if she had stayed in Germany.
Z jej niemieckiego ubezpieczenia pokryto część kosztów, ale udział Susanne w płatnościach był znacznie wyższy od kwoty, jaką musiałaby zapłacić, gdyby została w Niemczech.
EnglishHer sister was younger than her and she applied -- we had a "stop rape" contest a few years ago in New York -- and she applied, hoping that she would become a finalist and she could bring her sister.
Jej młodsza siostra zgłosiła się do konkursu "powstrzymać gwałt" w Nowym Jorku, w nadziei, że będzie finalistką i będzie mogła sprowadzić siostrę.

Other dictionary words

English
  • than she

Translations into more languages in the bab.la Czech-English dictionary.