"thank you" translation into Polish

EN

"thank you" in Polish

EN thank you
volume_up

thank you (also: thanks)
(LT) Thank you, Madam President and thank you, Minister Malmström for your response.
(LT) Dziękuję, pani przewodnicząca! Dziękuję pani minister Malmström za odpowiedź.
And thank you, Chris, and also, thank you, Deborah Patton, for making this possible.
I dziękuję ci, Chris, a także dziękuję tobie, Deborah Patton, za umożliwienie mi tego.
. - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.
. - Dziękuję, pani przewodnicząca, i dziękuję również za to upomnienie.

Similar translations for "thank you" in Polish

to thank verb
you noun
Polish
you pronoun

Context sentences for "thank you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen, you paste that code snippet in the HTML for the "Thank you for your purchase!"
Następnie wklejasz go w kodzie HTML strony z podziękowaniem za dokonanie zakupu.
EnglishMr President, I should like to say thank you and welcome to the Commissioner.
Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić podziękowania oraz powitać panią komisarz.
EnglishBaroness Ashton, we thank you very much because you have had a very demanding day.
Pani Baronesso Ashton! Dziękujemy Pani bardzo, bo miała Pani ogromnie napięty dzień.
EnglishLet me thank you for all your support so far for the European Commission's endeavours.
Chciałbym podziękować za państwa dotychczasowe wsparcie dla Komisji Europejskiej.
EnglishWe would also like to thank you for supporting the European Parliament's priorities.
Chcielibyśmy również podziękować za wspieranie priorytetów Parlamentu Europejskiego.
EnglishI would like to thank you all for your attentive words, new insights and new emphases.
Chciałbym podziękować wszystkim za cenne uwagi, nowe spostrzeżenia i nowe akcenty.
English(PL) I would like to thank you very much for allowing me to speak on this subject.
(PL) Bardzo chciałem podziękować za możliwość zabrania głosu na ten temat.
EnglishMr President, I would like to thank you and all your staff for all your patience.
Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować panu i pana współpracownikom za cierpliwość.
EnglishI would like to thank you for addressing the roaming issue pro-actively.
Chciałbym podziękować pani za tak proaktywne zajęcie się zagadnieniem roamingu.
EnglishI would like to thank you very much for your constructive support today.
Chciałbym bardzo Państwu podziękować za konstruktywne wsparcie w dniu dzisiejszym.
EnglishSo, in conclusion, I would like to thank you for your support for the Danube Strategy.
A więc na zakończenie chciałbym podziękować za wsparcie dla strategii naddunajskiej.
EnglishThank you for discussing the issue of simplification; we have taken note of your comments.
Dziękujemy za dyskusję na temat uproszczenia; wzięliśmy pod uwagę Państwa uwagi.
English(SV) Thank you, Madam President, Commission President Barroso, Mr Vondra.
(SV) Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Barroso, panie przewodniczący Vondra!
EnglishAnd in conclusion to this introduction, I would like to thank you for your attention.
Na zakończenie tego wstępnego przemówienia chciałbym podziękować za uwagę.
EnglishI wish to thank you personally and, indeed, the entire Swedish Government.
Pragnę podziękować osobiście panu, i oczywiście wszystkim członkom szwedzkiego rządu.
EnglishI would like to thank all of you for support when it comes to the EU 2020 strategy.
Chciałbym podziękować wszystkim państwu za poparcie strategii "UE 2020”.
English. - Mr President, I would like to start with 'thank you'.
w imieniu grupy PSE. - Panie przewodniczący! Chcę zacząć od podziękowań.
English. - (SV) Madam President, thank you Mr Susta.
w imieniu grupy Verts/ALE - (SV) Pani przewodnicząca! Panie pośle Susta!
EnglishI would therefore like to thank you for your willingness to adopt these laws so quickly.
Chciałbym zatem podziękować państwu za wolę tak szybkiego przyjęcia tych uregulowań.
English(PL) Madam President, I would like to thank you for giving me the floor.
(PL) Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować za możliwość zabrania głosu.