EN thank you very much
volume_up

thank you very much (also: many thanks)
Thank you very much for the debates, and thank you very much for the comments, speeches and questions.
Dziękuję bardzo za tę debatę i dziękuję bardzo za uwagi, wystąpienia i pytania.
. - Madam President, thank you very much for this debate.
Dziękuję bardzo za tę debatę.
Mr President, thank you very much to the authors of the reports for their excellent work.
Dziękuję bardzo autorom za ich doskonałą pracę.
thank you very much (also: thanks a ton)
Mr President, thank you very much, Commissioner, thank you very much, ladies and gentlemen.
Bardzo dziękuję, panie komisarzu, bardzo dziękuję, panie i panowie.
. - (SL) Thank you very much for the additional question.
. - (SL) Bardzo dziękuję panu za dodatkowe pytanie.
. - Mr President, thank you very much for your understanding.
. - Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za zrozumienie.
thank you very much (also: thank you so much)
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom debaty.
Serdecznie dziękuję.
thank you very much (also: thank you so much)
Dziękuję serdecznie.
thank you very much

Similar translations for "thank you very much" in Polish

to thank verb
you noun
Polish
you pronoun
very adjective
very adverb
much adverb

Context sentences for "thank you very much" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
(ES) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
English(ES) President-in-Office, thank you very much for the information you have given me.
Panie urzędujący przewodniczący! Dziękuję panu bardzo za przekazane mi informacje.
EnglishThank you very much to Claude Turmes, the French Presidency and the Commission.
Bardzo dziękuję panu posłowi Claude'owi Turmesowi, prezydencji francuskiej i Komisji.
EnglishBaroness Ashton, we thank you very much because you have had a very demanding day.
Pani Baronesso Ashton! Dziękujemy Pani bardzo, bo miała Pani ogromnie napięty dzień.
EnglishThank you very much, Mr Konrad, for your contribution; it has been well noted.
Dziękuję panu bardzo, panie pośle, za pana uwagi. Zostaną one odpowiednio odnotowane.
English(ES) Thank you very much for your lengthy reply, Mr President-in-Office of the Council.
(ES) Panie urzędujący przewodniczący Rady! Bardzo dziękuję za obszerną odpowiedź.
English(PL) I would like to thank you very much for allowing me to speak on this subject.
(PL) Bardzo chciałem podziękować za możliwość zabrania głosu na ten temat.
English(NL) Mr President, thank you very much for being here with us today, Baroness Ashton.
(NL) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Bardzo dziękuję Pani za obecność.
English. - (SL) Thank you very much for the additional question.
urzędujący przewodniczący. - (SL) Bardzo dziękuję panu za dodatkowe pytanie.
English. - Mr President, thank you very much for your understanding.
przewodniczący Komisji. - Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za zrozumienie.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Dziękuję bardzo za tę niezwykle trudną, ale konieczną pracę, jaką państwo wykonali.
EnglishI would like to thank you very much for your constructive support today.
Chciałbym bardzo Państwu podziękować za konstruktywne wsparcie w dniu dzisiejszym.
English(PL) Madam President, Commissioner, thank you very much for your detailed explanations.
(PL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Bardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienia.
EnglishMadam President, Commissioner, thank you very much for your explanations.
Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Bardzo dziękuję za pańskie wyjaśnienia.
English(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak on this subject.
(DE) Pani przewodnicząca! Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii.
EnglishThank you very much, congratulations on the results but let us change in the future.
Dziękuję państwu, gratuluję osiągniętych wyników, ale musimy się zmienić na przyszłość.
English(DE) Madam President, thank you very much for giving me the opportunity to ask a question.
(DE) Pani Przewodnicząca! Dziękuję bardzo za danie mi możliwości zadania pytania.
English. - Mr President, thank you very much for this debate.
urzędująca przewodnicząca Rady - Panie Przewodniczący! Bardzo dziękuję za tę debatę.
EnglishThank you very much Mr Cashman and Parliament for raising this issue.
Dziękuję bardzo panu posłowi Cashmanowi i Parlamentowi za poruszenie tej kwestii.
English. - Mr President, once again, thank you very much.
urzędujący przewodniczący. - Panie przewodniczący! Jeszcze raz bardzo dziękuję.