"the best of both" translation into Polish

EN

"the best of both" in Polish

See the example sentences for the use of "the best of both" in context.

Similar translations for "the best of both" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
of preposition
Polish
both pronoun
both conjunction
Polish

Context sentences for "the best of both" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA privileged partnership - that would combine the best of both worlds.
Uprzywilejowane partnerstwo stanowiłoby połączenie wszystkiego, co z obu stron jest najlepsze.
EnglishThe promise to adopt the best of both systems, she says, wasn’t kept.
Uważa, iż nie dotrzymano obietnicy przejęcia tego, co było najlepsze w każdym z obydwu ustrojów.
EnglishOn the other hand, a form of privileged partnership would combine the best of both worlds.
Z drugiej strony, pewna forma uprzywilejowanego partnerstwa połączyłaby to, co najlepsze w obu światach.
EnglishEuropean citizens have the right to receive the best information both on European and on national issues.
Obywatele Europy mają prawo otrzymywać informacje o jak najwyższej jakości, zarówno w sprawach europejskich, jak i krajowych.
EnglishThat is the best of both worlds.
To jest najlepsze połączenie tych dwóch sfer.

Other dictionary words

English
  • the best of both

Translations into more languages in the bab.la Esperanto-English dictionary.