"the best of luck" translation into Polish

EN

"the best of luck" in Polish

See the example sentences for the use of "the best of luck" in context.

Similar translations for "the best of luck" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
of preposition
Polish
luck noun

Context sentences for "the best of luck" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would therefore like to wish you the best of luck with the negotiations in Copenhagen.
Życzę państwu wobec tego wszelkiej pomyślności w trakcie negocjacji w Kopenhadze.
EnglishI wish the very best of luck to the President of the European Commission and his team.
Życzę przewodniczącemu Komisji Europejskiej i jego zespołowi samych sukcesów.
EnglishI wish the best of luck to Hungary, my freedom-loving home country.
Życzę wszystkiego najlepszego Węgrom - mojej ojczyźnie, która umiłowała wolność.
EnglishCommissioner, first of, I would like to wish you the best of luck in your new role.
Panie komisarzu! W pierwszym rzędzie chciałbym życzyć panu sukcesów podczas pełnienia nowej funkcji.
EnglishFrom all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Od wszystkich pracowników..., życzymy powodzenia w nowym miejscu pracy.
EnglishI wish you best of luck for these tremendous tasks.
Życzę Panu powodzenia w realizacji tych niezwykle trudnych zadań.
EnglishI salute the independence of Kosovo and wish the Kosovar people the best of luck in building their state.
Oddaję hołd niepodległości Kosowa i życzę obywatelom tego kraju wiele szczęścia w budowaniu państwa.
EnglishThank you, and I wish you the best of luck during your presidency.
Dziękuję i życzę prezydencji czeskiej powodzenia.
EnglishWe wish you the best of luck in your new job at…
Życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia w nowej pracy w ...
EnglishI wish you the best of luck and every success in…
Życzę powodzenia w przyszłości i samych sukcesów w...
English(GA) I wish you the very best of luck tomorrow.
(GA) Życzę panu jutro wszystkiego najlepszego.
EnglishWe wish the Sudanese people the very best of luck.
Życzymy mieszkańcom Sudanu dużo szczęścia.
EnglishI hope this proves successful, Commissioner Barnier: you have a huge task ahead of you and I wish you the very best of luck.
Mam nadzieję, że zakończy się to sukcesem - ma pan przed sobą ogromne zadanie, więc życzę panu wszystkiego najlepszego.
EnglishI wish both of them the best of luck.
EnglishThe best of luck to you!
EnglishThe Presidency is very much looking forward to being your partner for dialogue over the next six years and we wish you the best of luck in your work.
Prezydencja bardzo liczy na pana jako partnera do dialogu przez następne sześć lat i życzy panu powodzenia w pracy.
EnglishYes, I believe that together, we can work towards building a Europe for our citizens, and I wish you the best of luck in tomorrow's elections.
Tak, wierzę, że możemy wspólnie pracować na rzecz budowania Europy dla obywateli i życzę wszystkiego najlepszego w jutrzejszym głosowaniu.
EnglishMr President, I would like to wish the Slovenian Presidency the best of luck at the start of their Presidency and their first Question Time.
Panie przewodniczący! Chciałbym życzyć prezydencji słoweńskiej dużo szczęścia na początku sprawowania prezydencji i podczas pierwszej tury pytań.
EnglishAfter this speech by the Commissioner, to whom we wish the best of luck, secure in the knowledge that he will do an excellent job, as he has done in the past, we close the debate.
Po tym wystąpieniu pana komisarza, któremu życzymy powodzenia, mając pewność, że wykona on doskonałą pracę, podobnie jak to czynił w przeszłości, debata została zakończona.

Other dictionary words

English
  • the best of luck

Translations into more languages in the bab.la Chinese-English dictionary.