"the best of times" translation into Polish

EN

"the best of times" in Polish

See the example sentences for the use of "the best of times" in context.

Similar translations for "the best of times" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
of preposition
Polish
times noun
time noun
time adjective
Polish

Context sentences for "the best of times" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
Europejscy wykonawcy często wiodą żywot bardzo niepewny, nawet za najlepszych czasów.
EnglishA plan to do nothing less than save the world: a big job at the best of times.
Plan nie mniejszy, niż uratowanie całego świata: w najlepszych czasach to ogromne zadanie.
English"They were the best of times, they were the worst of times": the most famous opening sentence in English literature.
"To były najlepsze czasy, to były najgorsze czasy", słynne pierwsze zdanie w angielskiej literaturze.
EnglishLike many of these agreements, it is a shabby deal at the best of times and, in the present circumstances, it is utterly unacceptable.
Jak ma to miejsce w przypadku wielu tego typu umów, jest to kiepski interes nawet w najlepszych czasach, a w obecnych warunkach jest to całkowicie nie do przyjęcia.
EnglishIt does not have much public confidence at the moment, so it may not be the best of times to talk about another vote if that is what has to happen.
Obecnie nie cieszy się on zbyt dużym zaufaniem społeczeństwa, więc być może to nie jest najlepszy czas na prowadzenie rozmów o głosowaniu, jeśli taki jest plan rządu.

Other dictionary words

English
  • the best of times

In the Italian-English dictionary you will find more translations.