"the best option" translation into Polish

EN

"the best option" in Polish

See the example sentences for the use of "the best option" in context.

Similar translations for "the best option" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
option noun

Context sentences for "the best option" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWill we be expected to decide the best option for the CAP before a refinement of proposals?
Czy mamy wybrać najlepszą opcję dotyczącą WPR przed udoskonaleniem wniosków?
EnglishLadies and gentlemen, I believe that sector-based approaches alone are not the best option.
Panie i panowie! Uważam, że same podejścia sektorowe nie są najlepszym rozwiązaniem.
EnglishWar is simply no longer the best option, and that is why violence has decreased.
Wojna nie jest już najlepszą opcją i to dlatego pzemoc zmalała.
EnglishHowever, with regard to this proposal it is not that clear what the best option will be.
Jeżeli jednak chodzi o przedmiotowy wniosek, nie jest jasne, która opcja będzie najważniejsza.
EnglishFor me, bilateral agreements are always the second best option.
W mojej ocenie umowy dwustronne to zawsze dopiero druga możliwość po rozwiązaniu najlepszym.
EnglishThis is the best option if you don't have access to your server.
Jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli nie masz dostępu do serwera.
EnglishThere will be no better demonstration that dialogue is the best option than Vietnam's own performance.
Nie ma lepszego dowodu na to, że dialog to najlepsza opcja, niż osiągnięcia samego Wietnamu.
EnglishWe are not claiming that this or that is the best option.
Nie twierdzimy, że jedna lub druga opcja jest najlepsza.
EnglishSplitting ownership is the best option, then.
Rozdział własności jest więc najlepszą opcją.
EnglishIn my opinion, this package constitutes the best option in the interest of both consumers and traders.
Uważam, że przedmiotowy pakiet stanowi najlepsze rozwiązanie, które leży w interesie zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.
EnglishFor applications that require detailed images, megapixel or HDTV cameras may be the best option.
Kamery w rozdzielczości megapikselowej lub HDTV mogą być najlepszym wyborem do zastosowań wymagających szczegółowych i wyraźnych obrazów.
EnglishIn my opinion, this is the best option in the interests of both consumers and financial services providers.
Uważam, że jest to najlepsza opcja, która leży w interesie zarówno konsumentów, jak i podmiotów świadczących usługi finansowe.
EnglishIf you want to work in another EU country for a few months only, the best option for you is to "post" yourself abroad.
Jeśli chcesz pracować w innym kraju UE tylko przez kilka miesięcy, najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie oddelegowanie za granicę.
EnglishYES — if you want to work in another EU country for a few months, the best option is to "post" yourself abroad.
TAK – Jeśli zamierzasz podjąć pracę w innym kraju UE przez okres kilku miesięcy, najlepszym rozwiązaniem jest „oddelegowanie się” do pracy za granicą.
EnglishThe economic governance reports on the whole are not, in my view, the best option, but in the situation in which we find ourselves, they are probably the least worst.
Sprawozdania dotyczące zarządzania gospodarczego nie są ogólnie moim zdaniem najlepszą opcją, ale w sytuacji, w której się znajdujemy, są zapewne najmniejszym złem.
EnglishThis makes for easier access to Google Mail, butif you check your email from a computer that other people have access to, automatically logging in may not be the best option.
Ułatwia to dostęp do Google Maila, ale jeśli pocztę sprawdza się z komputera używanego przez większą liczbę osób, automatyczne logowanie się może nie być najlepszym pomysłem.

Other dictionary words

English
  • the best option

Even more translations in the English-Korean dictionary by bab.la.