"the best part of" translation into Polish

EN

"the best part of" in Polish

See the example sentences for the use of "the best part of" in context.

Similar translations for "the best part of" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
part noun
part adjective
to part verb
of preposition
Polish

Context sentences for "the best part of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishProbably the best part of it is what's coming down the pike in health.
Najlepsze w tym jest to, co staje się coraz bardziej popularne w ochronie zdrowia.
EnglishAnd if we look at our lives, we have indeed taken the best part of the meat.
Jeśli jednak przyjrzymy się naszemu życiu, to okaże, się że naprawdę wzięliśmy najlepszą część mięsa.
EnglishBut the best part is the message that the Yahoo help desk got about 20 minutes later. ~~~ Text: "Help!
Najlepsza była jednak wiadomość, jaką obsługa klienta Yahoo dostała 20 minut później: "Pomocy
EnglishPM: What's the best part of working with your mother, and the most challenging part for you?
PM: Jaki jest dla pani najlepszy aspekt pracy razem z matką, a jaki aspekt stanowi największe wyzwanie?
EnglishThe best part, it took only $200 dollars to make the first prototype.
Wydaliśmy tylko 200 dolarów na prototyp.
EnglishAnd the best part about it is they snap together with magnets.
Co najlepsze, łączy się je za pomocą magnesów.
EnglishThe moment the lights go down is often the best part, you know?
Gasną światła, od razu robi się ciekawie.
EnglishAnd the best part is all of those ingredients are available to every family at the neighborhood Walmart.
Ale najlepszy jest fakt, że wszystkie te składniki są osiągalne dla każdej rodziny w najbliższym dyskoncie spożywczym.
English. ~~~ I haven't come to the best part.
Nie doszedłem jeszcze do najlepszego.
EnglishThe best part about restorative seafood though is that it comes on the half-shell with a bottle of Tabasco and lemon wedges.
Najlepszą rzeczą w odnawialnych owocach morza jest fakt, że dostajemy je w połówkach z butelką Tabasco i kawałkiem cytryny.
EnglishAnd the best part here, or one of the better parts is that we don't get our answer from the answer key in the back of the teacher's edition.
Najlepsze ze wszystkiego jest to, że nie sprawdzamy odpowiedzi w podręczniku. ~~~ Po prostu oglądamy film do końca.
EnglishBut the kids were the best part.
EnglishThat's the best part.
I to jest najlepszy aspekt pracy z nią.
EnglishHere's the best part.
I tu najlepsza część tego wszystkiego.
EnglishWe have lived the greater part of our lives, perhaps the best part, at a time when the doors and windows of opportunity have been open.
Jeśli pomyślimy o tym, pomijając niektóre szczegóły, muszę powiedzieć, że moje pokolenie i pokolenie moich młodszych kolegów miało szczęście.
EnglishAnd the best part is that, while you use a costly non-stick pan, you eat the so-called Teflon or Teflon-like material because after some time the stuff disappears.
A najciekawsze jest to, że używając drogiej, nieprzylepnej patelni, zjada się tak zwany teflon, czy inny, podobny materiał.
EnglishIt took us the best part of the last 10 years to deliver this treaty but only the last 10 months to realise how important it is.
W ostatnim dziesięcioleciu poświęciliśmy większość czasu na opracowanie przedmiotowego traktatu, ale dopiero w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy zrozumieliśmy jego znaczenie.
EnglishAnd probably the best part of this piece is at dusk and dawn when the twilight wedge has fallen and the ground's dark, but there's still the light above, bright above.
A najlepiej oglądać tę pracę o zmierzchu lub o świcie, w półmroku, kiedy wszystko wokół jest już ciemne, ale w górze wciąż jarzy się jasne światło.

Other dictionary words

English
  • the best part of

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Italian-English dictionary.