"the best performing" translation into Polish

EN

"the best performing" in Polish

See the example sentences for the use of "the best performing" in context.

Similar translations for "the best performing" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
performing adjective
Polish
to perform verb

Context sentences for "the best performing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe could take messages from the best performing countries.
Moglibyśmy uczyć się w oparciu o doświadczenia krajów osiągających najlepsze rezultaty.
EnglishThe euro is as stable and credible as the best-performing currencies previously used in the euro area countries.
Euro jest walutą równie stabilną i wiarygodną jak najmocniejsze dotychczasowe waluty krajowe.
EnglishIf I had to ask you, "In 2005 what was the best performing stock market or stock exchange in the world?"
Gdybym was zapytał, który rynek osiągnął najlepsze wyniki na giełdzie światowej w 2005 roku, pomyślelibyście o Egipcie?
EnglishThe best-performing countries in 2008 were the United Kingdom and the Netherlands, two countries that have opened up their markets.
Kraje, które osiągnęły najlepsze wyniki w tym zakresie w roku 2008 to Wielka Brytania i Holandia, czyli kraje, które otwarły swoje rynki.
EnglishThe industry is not on a drip, nor does it need to be, because in its technical position and its competitiveness, it is quite clearly the best-performing motor industry in the world.
Ten sektor nie jest, ani nie musi być na kroplówce, ponieważ jest całkiem oczywiste, że pod względem kondycji technicznej i konkurencyjności osiąga najlepsze wyniki na świecie.

Other dictionary words

English
  • the best performing

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Japanese dictionary.