"the best person" translation into Polish

EN

"the best person" in Polish

See the example sentences for the use of "the best person" in context.

Similar translations for "the best person" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
person noun

Context sentences for "the best person" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBasically, I'm not the best person to talk to when I'm doing that stuff.
Gdy robię te rzeczy nie jest ze mnie najlepszy gość do rozmowy.
EnglishRB: Philippe is quite erratic, so I think that he wouldn't be the best person to design the engine, no.
Philippe jest dość ekscentryczny, więc nie byłby najlepszą osobą do projektowania silnika.
EnglishYou, Commissioner, are the best person to say this to: we must revise the budget, starting from 2009!
Pan wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej jest najlepszym adresatem takiej opinii. Musimy zrewidować budżet i to już od 2009 roku!
EnglishIn some contexts, it's even more efficient because of the quality of the information, the ability to find the best person, the lower transaction costs.
W pewnych sytuacjach jest to nawet skuteczniejsze z powodu jakości informacji, zdolności znalezienia najlepszej osoby, niższych kosztów tansakcji.
EnglishAs European citizens do not know the best person to contact when their rights are breached, they very often contact the European Ombudsman without good reason.
Europejscy obywatele nie wiedzą, z kim się kontaktować w razie naruszenia ich praw, bardzo często zwracają się więc do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich bez prawdziwej przyczyny.

Other dictionary words

English
  • the best person

Moreover, bab.la provides the Swahili-English dictionary for more translations.