"the best you" translation into Polish

EN

"the best you" in Polish

See the example sentences for the use of "the best you" in context.

Similar translations for "the best you" in Polish

the article
the conjunction
Polish
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
you noun
Polish
you pronoun

Context sentences for "the best you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNever cease trying to be the best you can be -- that's under your control.
Nigdy nie przestawaj starać się być najlepszym jak potrafisz -- tylko to jest w twojej mocy.
EnglishSo try and learn as best you can what that impact is and then take the first step to minimize it.
Więc postarajcie się najlepiej jak możecie jaki ten wpływ jest i zróbcie ten pierwszy krok aby go zminimalizować.
EnglishI found the best you could ever do was to get to zero.
Odkryłem, że w najlepszym razie poczują się neutralnie.
EnglishYou did the best you could with the team that you had."
Wraz z zespołem zrobiłeś wszystko co tylko się dało."
EnglishThat's what really matters: if you make effort to do the best you can regularly, the results will be about what they should be.
Naprawdę liczy się to, czy za każdym razem dawałeś z siebie wszystko.
EnglishAt best, you could say that they have embraced democracy by taking two steps forward and one step backwards.
W najlepszym wypadku można powiedzieć, że Białoruś przyjęła demokrację, wykonując dwa kroki do przodu i jeden do tyłu.
EnglishAnd that was the best you could do for hearing loss.
EnglishAt the best, you're 10 percent human, but more likely about one percent human, depending on which of these metrics you like.
W najlepszym wypadku jesteście ludźmi w 10 procentach chociaż bardziej prawdopodobny jest 1 procent w zależności od tego, które z wyliczeń wolicie.
EnglishAnd I'm in one of the most competitive environments in the world, where you work hard, play hard, you gotta be the best, you gotta be the best.
A ja znajduję się w jednym z najbardziej konkurencyjnych miejsc na świecie gdzie pracuje się ciężko, gra się ostro, trzeba być najlepszym.
EnglishThis is one of the crucial points you will need to clarify first as best you can in the framework of the Troika during your Presidency of the Council.
Jest to jedna z najważniejszych spraw, które będziecie państwo musieli jak najdokładniej wyjaśnić w ramach Trójki, gdy będziecie sprawować prezydencję Rady.
EnglishMr Barroso is not doing you much of a favour when he says that you have done the best you could to find a balance, because this is not about finding a balance.
Przewodniczący Barroso nie wyświadcza Państwu wielkiej przysługi mówiąc, że robią Państwo wszystko, co możliwe, by znaleźć równowagę, ponieważ tu nie chodzi o znalezienie równowagi.
EnglishNowadays, the world we live in -- we affluent, industrialized citizens, with perfection the expectation -- the best you can ever hope for is that stuff is as good as you expect it to be.
Obecnie, świat, w którym żyjemy -- my bogaci, uprzemysłowieni obywatele, oczekujący doskonałości -- w najlepszym przypadku dostaniecie coś co jest tak dobre jak oczekiwaliście.

Other dictionary words

English
  • the best you

Even more translations in the Turkish-English dictionary by bab.la.