"the big challenge" translation into Polish

EN

"the big challenge" in Polish

See the example sentences for the use of "the big challenge" in context.

Similar translations for "the big challenge" in Polish

the article
the conjunction
Polish
big adjective
challenge noun
to challenge verb

Context sentences for "the big challenge" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, answering that question in 30 seconds is a big challenge.
Pani Przewodnicząca! Udzielenie odpowiedzi na to pytanie w 30 sekund jest wielkim wyzwaniem.
EnglishThe financial crisis is the big challenge, and it has to be met head on.
Kryzys finansowy to wielkie wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć.
EnglishThat is always the big challenge at these international conferences.
Na tych konferencjach międzynarodowych to zawsze ogromne wyzwanie.
EnglishThat still exists in many countries worldwide and it is a big challenge to change it.
Takie podejście wciąż istnieje w wielu krajach na świecie, a jego zmiana przedstawia ogromne wyzwanie.
EnglishAnd the big challenge was how to understand the meaning of the symptom in this specific cultural context.
Wielkim wyzwaniem było zrozumienie znaczenia objawów w tym specyficznym kontekście kulturowym.
EnglishThe big challenge now will be to translate the ambitions in the statement and the report into concrete measures.
Wielkim wyzwaniem będzie teraz przełożenie ambicji na deklarację a sprawozdania na namacalne środki.
EnglishThe big challenge now is the ratification of the Treaty.
Wielkim wyzwaniem jest obecnie ratyfikacja Traktatu.
EnglishThere is things to see, there is the big challenge.
Tam jest coś do zobaczenia, tam jest wielkie wyzwanie.
EnglishAs someone said earlier, this is a big challenge.
Jak już wspomniano, stoimy w obliczu dużego wyzwania.
EnglishIt is a big challenge and one of the challenges contained within it is communication, making sure people understand.
Jest to wielkie wyzwanie, którego jednym z elementów jest komunikacja, zapewnianie, że ludzie to rozumieją.
EnglishIn fact, there's about five states that are worse and only really four states that don't face this big challenge.
Istnieje co najmniej pięć stanów, które są w gorszym położeniu, ale tylko cztery nie mają problemów w tej sferze.
EnglishBJ: We had a big challenge with breathing.
BJ: Oddychanie stanowiło dla nas wielkie wyzwanie.
EnglishThe emergence of ever-increasing immigration in recent years is a big challenge for all the countries of the EU.
Pojawienie się w ostatnich latach coraz większej imigracji jest dużym wyzwaniem dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.
EnglishThe green paper would be most welcome: it is a big challenge for you to pull together the information on this issue.
Zielona księga byłaby bardzo na miejscu - dużym wyzwaniem dla pana będzie zebranie informacji dotyczacych tego tematu w jednym źródle.
EnglishThis is the big challenge.
Właśnie ta kwestia stanowi ogromne wyzwanie.
EnglishThe big challenge in front of us.
EnglishThat's our next big challenge.
EnglishAnd so that's a big challenge.
EnglishThe big challenge to sheep production is to achieve profitability and when that happens we can move forward with confidence.
Największym wyzwaniem w hodowli owiec jest osiągnięcie rentowności, więc kiedy już do tego dojdzie, będziemy mogli ze spokojem pójść dalej.
EnglishBut there is a big difference between putting something into a treaty and putting it into effect, and there is a big challenge here for us.
Ale jest ogromna różnica pomiędzy uwzględnieniem czegoś w traktacie, a wcieleniem tego w życie, i jest to dla nas ogromne wyzwanie.

Other dictionary words

English
  • the big challenge

Even more translations in the Dutch-English dictionary by bab.la.