"the big picture" translation into Polish

EN

"the big picture" in Polish

See the example sentences for the use of "the big picture" in context.

Similar translations for "the big picture" in Polish

the article
the conjunction
Polish
big adjective
picture noun
to picture verb

Context sentences for "the big picture" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy impression is that there is sometimes a failure to see the big picture.
Mam wrażenie, że czasami nie jesteśmy w stanie dostrzec całościowego obrazu.
EnglishA moment to see the big picture, to be creative and take collective responsibility.
Oto chwila, by ujrzeć wielki obraz, być kreatywnym i przyjąć zbiorową odpowiedzialność.
EnglishTherefore, let us not forget the big picture in our debates.
Dlatego w toku naszych debat nie traćmy z oczu szerszej perspektywy.
EnglishWhen the Council talks about the big picture, please can they talk about the little picture as well?
Gdy Rada rozprawia o szerokim kontekście, to czy mogłaby mówić również o kontekście lokalnym?
EnglishIn the big picture, we could be close to real balance.
Jednakże patrząc ogólnie, możemy faktycznie być blisko osiągnięcia rzeczywistej równowagi.
EnglishAnd the big picture is this: elections should be verifiable.
A wygląda on następująco: wybory powinny być sprawdzalne.
EnglishWe are always particularly interested in the big picture.
Zawsze interesuje nas przede wszystkim szeroka perspektywa.
EnglishYou wouldn't want to miss out on the big picture, would you?
Chciałbyś przeoczyć wielki obraz, chciałbyś?
EnglishSo Erez and I were thinking about ways to get a big picture of human culture and human history: change over time.
Erez i ja myśleliśmy o sposobach uzyskania pełnego obrazu ludzkiej kultury i historii: zmiany na przestrzeni lat.
EnglishThey've zoomed out and looked at the big picture.
Cofnęli się, i spojrzeli na większy obraz.
English(DE) I salute the way you are looking at the big picture here and distinguishing between medium- and long-term strategies.
(DE) Gratuluję panu sposobu, w jaki postrzega pan tutaj sytuację i rozróżnia strategie średnio- i długoterminowe.
EnglishIn concluding, I want to get back to the big picture and I have just two final slides to try and put it in perspective.
Podsumowując, chcę zaproponować szerszą perspektywę, mam jeszcze dwa ostatnie slajdy, które chciałbym zaprezentować w takim ujęciu.
EnglishBut that's looking at the big picture.
EnglishFor this reason what is needed is big-picture thinking, and I also believe that transport in general is in need of a fundamental overhaul.
Z tego powodu potrzebne jest nam myślenie całościowe. Uważam również, że sektor transportowy ogólnie potrzebuje kapitalnego remontu.
EnglishYou see the whole big picture?
EnglishNow if you'll allow me, I would love to share a one-minute film that has proven to show that a 60-sec film can be as powerful as a haiku in telling a big picture.
Teraz pragnę pokazać wam minutowy film, który dowiódł, że 60 sekund filmu może mieć moc haiku w pokazywaniu rzeczy wielkich.
English(referring to the fact that Mr Rivellini had been allowed to speak for longer than his allocated speaking time) Mr Rivellini, I fully expect that you will put up a big picture of me in your office.
(odnosząc się do udzielonej panu posłowi Rivelliniemu zgody na wypowiedź dłuższą niż przewidziany dla niego czas wystąpienia) Panie Pośle Rivellini!
English(Laughter) And only from the air did I see the big picture. ~~~ Of course, when you're on the ice, you only ever see one obstacle at a time, whether it's a pressure ridge or there's a bit of water.
Pewnie dlatego nie miałem problemów jeśli chodzi o znajdywanie odpowiedniego miejsca na lądowisko , chodzi mi o to ze to wszystko sprawiało wrażenie, jakby zaraz miało pęknąć.

Other dictionary words

English
  • the big picture

Moreover, bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.