"the blade" translation into Polish

EN

"the blade" in Polish

See the example sentences for the use of "the blade" in context.

Similar translations for "the blade" in Polish

the article
the conjunction
Polish
blade noun

Context sentences for "the blade" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou know, it's a spatula, it's a pry bar, it's a screwdriver and it's a blade.
Można nim coś podważyć, jest szpachelką, jest śrubokrętem czy wreszcie nożem.
EnglishBut when the blade sprang up and brought forth fruit, then appeared the tares also.
A gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, tedy się pokazał i kąkol.
EnglishSharper than ever, its carbon steel blade... cuts bones like this.
Ostrzejszy niż kiedykolwiek, ostrze z karbonu... tnie kości w ten sposób.
EnglishThen let my shoulder fall from the shoulder-blade, And mine arm be broken from the bone.
Tedy niech odpadnie łopatka moja od plec swych, a ramię moje z stawu swego niech wytracone będzie.
EnglishSo you're out in the woods, or you're out in the pasture, and you see this ant crawling up this blade of grass.
Jesteś w lesie lub na pastwisku, i widzisz mrówkę ciągnącą pod górę źdźbło trawy.
EnglishYou get an eggbeater, which is everywhere, and you saw off a blade, and then you take tubing, and you stick it on that.
Bierzecie ubijaczkę piany - coś, co znajdziecie wszędzie. ~~~ Odcinacie ostrze.
EnglishThere's a blade here that's going to cut across a section of the tissue and transfer it to a microscope slide.
Jest tam ostrze, które przetnie fragment tkanki i przeniesie go na szkiełko podstawowe mikroskopu.
EnglishSo I decided to slice these up with the tool that I make by -- I sharpen the end of a needle into a blade.
Zdecydowałem więc pociąć włókno narzędziem, które zrobiłem poprzez przerobienie końcówki igły w ostrze.
EnglishHe would shoot his light saber across the abyss, making a blade of light, and then scamper across on this blade of light.
Strzelał, przecinając ciemność nad przepaścią ostrzem ze światła, a potem przebiegał po nim.
EnglishI used the needle which has got a slight blade on the end.
Używałem igły z lekko zaostrzoną końcówką.
EnglishCan anybody see the blade on the end of that needle?
Czy ktoś widzi ostrze na czubku tej igły?
EnglishI was not born with a blade in my hand.
Nie urodziłam się z ostrzem w ręku.
EnglishIt climbs up to the top, and it falls, and it climbs, and it falls, and it climbs -- trying to stay at the very top of the blade of grass.
Wspina się na szczyt i spada, wspina się i spada i wspina się -- próbując pozostać na samym szczycie źdźbła.
Englishand the haft also went in after the blade; and the fat closed upon the blade, for he drew not the sword out of his body; and it came out behind.
Tak iż wpadła i rękojeść za żelazem, i zawarło się w sadle żelazo; bo był nie wyjął miecza z brzucha jego, aż się i gnój rzucił.
EnglishAnd I'm going to take this blade of steel, and push it down through my body of blood and flesh, and prove to you that the seemingly impossible is possible.
Wezmę teraz ten kawałek stali i wepchnę w moje ciało z krwi i kości i udowodnię Wam, że pozornie niemożliwe jest możliwe.
EnglishAnd the plot really thickens when you realize that, unlike other pleistocene tools, the hand axes often exhibit no evidence of wear on their delicate blade edges.
Co ciekawsze, w przeciwieństwie do innych narzędzi z tego okresu nie wykazują one śladów użytkowania na delikatnych ostrzach.
EnglishFor they sow the wind, and they shall reap the whirlwind: he hath no standing grain; the blade shall yield no meal; if so be it yield, strangers shall swallow it up.
Bo iż wiatr siali, wicher też żąć będą, a żadnego źdźbła mieć nie będą; urodzaj nie wyda mąki, a choćby wydał, cudzoziemcy to zjedzą.
EnglishSo they built the blade of light, and it's a very thin ribbon of steel, the world's -- probably the flattest and thinnest suspension bridge there is, with cables that are out on the side.
I zbudowano ostrze ze światła, cienką wstęgę ze stali, chyba najbardziej płaski i cienki most wiszący na świecie, z linami nośnymi na zewnątrz, po bokach.
EnglishYou lay down a couple of very simple rules -- always cut away from your body, keep the blade sharp, never force it -- and these are things kids can understand and practice with.
Ustala się kilka prostych zasad - ostrze zawsze kieruj od ciała, nie używaj tępego ostrza, nie rób nic na siłę - dzieci potrafią zrozumieć te zasady i kierować się nimi.

Other dictionary words

English
  • the blade

Search for more words in the Italian-English dictionary.