"the blink" translation into Polish

EN

"the blink" in Polish

See the example sentences for the use of "the blink" in context.

Similar translations for "the blink" in Polish

the article
the conjunction
Polish
to blink verb

Context sentences for "the blink" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe know, for example, we know liars will shift their blink rate, point their feet towards an exit.
Wiemy na przykład, że kłamcy częściej mrugają, kierują stopy w stronę wyjścia.
EnglishAnd you can see here that what it's doing is it's recording my eyes every time I blink.
Program rejestruje obraz moich oczu za każdym razem, kiedy mrugam.
EnglishThat's only about 2,000 human generations, the blink of an eye in an evolutionary sense.
To jedynie 2000 pokoleń. ~~~ W skali ewolucji to mrugnięcie okiem.
EnglishWell, a blink of an eye is less than 100 megabytes so we are talking about a tremendous step forward.
Dobrze, mrugnięcie oka to mniej niż 100 megabajtów, a zatem rozmawiamy o ogromnym kroku naprzód.
EnglishBut now, in the blink of an eye, the game has changed again.
Ale teraz - w mgnieniu oka - reguły gry zmieniły się ponownie.
EnglishSo to make this blink faster or slower, you would just turn this knob and basically make it pulse faster or slower.
Żeby migały szybciej lub wolniej wystarczy użyć pokrętła i to wystarczy.
EnglishMove your eyes around, blink, maybe close one eye.
poruszajcie trochę oczami, mrugnijcie, może zamknijcie jedno oko.
EnglishCE: All of this has happened in the blink of an eye.
CE: "Wszystko to się wydarzyło w mgnieniu oka.
EnglishI think I was supposed to talk about my new book, which is called "Blink," and it's about snap judgments and first impressions.
Miałem mówić o swojej nowej książce, pt. "Błysk!”, o pochopnych osądach i pierwszych wrażeniach.
EnglishAnd, you know, I want to make it blink and do all that at the same time.
EnglishNow blink left to turn back left.
Teraz mrugnij lewym aby skręcić w lewo.
EnglishEvery time you blink it will switch.
EnglishHe was in some sort of catatonic state where he could be aware of his surroundings, but couldn't even blink to indicate that he was alive.
Cierpiał na coś w rodzaju katatonii, - zdawał sobie sprawę, co dzieje się wokół, ale nie mógł nawet mrugnąć, żeby dać znak, że żyje.
EnglishBetween doses, the red light will blink in one-second pulses to indicate the approximate number of doses administered up to the present time.
Pomiędzy kolejnymi dawkami, czerwona dioda błyska jednosekundowymi impulsami wskazując przybliżoną liczbę dotychczas podanych dawek.
EnglishNow what does a pre-frontal cortex do for you that should justify the entire architectural overhaul of the human skull in the blink of evolutionary time?
No ale co takiego daje kora przedczołowa, co usprawiedliwi zupełną przebudowę czaszki, w tak krótkim czasie z punktu widzenia ewolucji?
Englishto blink at
Englishto blink at
Englishto blink at
EnglishU.K. jurors in the U.K. justice system like to see a live witness to see whether they can pick up the telltale signs of mendacity -- the blink, the hesitation.
Sędziowie w Wielkiej Brytanii wolą przesłuchiwać świadków na żywo by stwierdzić, czy dostrzegą oznaki wskazujące na kłamstwo -- mrugnięcie okiem, niezdecydowanie.

Other dictionary words

English
  • the blink

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Swedish-English dictionary.