"the blister" translation into Polish

EN

"the blister" in Polish

See the example sentences for the use of "the blister" in context.

Similar translations for "the blister" in Polish

the article
the conjunction
Polish
blister noun
to blister verb

Context sentences for "the blister" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTake the prolonged-release capsules immediately following removal from the blister.
Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.
EnglishBlister packs containing either 7, 10, 14 or 20 tablets per blister strip (Alu/ PP).
Opakowania blistrowe zawierające 7, 10, 14 lub 20 tabletek w blistrze (Al/ PP).
English20, 28, 30, 50, 98, 100 and 500 prolonged-release tablets (Normal blister:
20, 28, 30, 50, 98, 100 i 500 tabletek o przedłużonym uwalnianiu (zwykły blister:
EnglishDo not remove the capsule from its blister until you are ready to take it.
Nie wyjmować kapsułki z blistra wcześniej, niż bezpośrednio przed jej przyjęciem.
EnglishCartons of 28 tablets; 2 blister cards of 14 tablets in PVC/ PVDC/ Aluminium blisters.
Pudełka zawierające 28 tabletek; 2 blistry PVC/ PVDC/ Aluminium po 14 tabletek.
EnglishCartons of 56 tablets; 4 blister cards of 14 tablets in PVC/ PVDC/ Aluminium blisters.
Pudełka zawierające 56 tabletek; 4 blistry PVC/ PVDC/ Aluminium po 14 tabletek.
EnglishCartons of 98 tablets; 7 blister cards of 14 tablets in PVC/ PVDC/ Aluminium blisters.
Pudełka zawierające 98 tabletek; 7 blistry PVC/ PVDC/ Aluminium po 14 tabletek.
EnglishStore in the original blister in order to protect from moisture and light.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
EnglishDo not use Zomarist after the expiry date which is stated on the blister and carton.
Nie stosować leku Zomarist po upływie terminu ważności zamieszconego na blistrze lub
EnglishOuter carton for Cozaar Comp 100 mg/ 12.5 mg film-coated tablets blister
Tekturowe pudełko dla blistrów produktu leczniczego Cozaar Comp 100 mg/ 12, 5 mg
EnglishStore in the original package (blister) in order to protect from moisture.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgocią,
EnglishAluminium/ aluminium blister packs of 7, 10, 28, 30, 100 or 112 tablets.
Blistry aluminium/ aluminium zawierające po 7, 10, 28, 30, 100 lub 112 tabletek.
EnglishStore in the original blister in order to protect from moisture and light.
Przechowywać w oryginalnym blistrze w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
EnglishZonegran capsules are packaged in blister packs supplied in boxes containing:
Zonegran w kapsułkach jest pakowany w blistry dostarczane w opakowaniach zawierających:
EnglishOuter carton for Cozaar Comp 50 mg/ 12.5 mg film-coated tablets blister
Tekturowe pudełko dla blistrów produktu leczniczego Cozaar Comp 50 mg/ 12, 5 mg
EnglishKeep the blister packs in the outer carton in order to protect from light.
Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
EnglishKeep the blister card in the outer carton in order to protect from light.
Blistry należy przechowywac w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed swiatłem.
EnglishDo not use Zyrtec after the expiry date which is stated on the box and blister.
Nie stosować leku Zyrtec po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce.
EnglishTamiflu 30 mg and 45 mg hard capsules are available in blister packs of 10.
Tamiflu 30 mg i 45 mg kapsułki twarde są dostępne w blistrach po 10 sztuk.
EnglishDo not take the tablets after the expiry date stated on the blister and the carton.
Nie stosować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na bistrze i kartoniku.

Other dictionary words

English
  • the blister

Search for more words in the English-Esperanto dictionary.