"the blue one" translation into Polish

EN

"the blue one" in Polish

See the example sentences for the use of "the blue one" in context.

Similar translations for "the blue one" in Polish

the article
the conjunction
Polish
blue noun
Polish
blue adjective
to blue verb
one noun
one adjective
Polish
one numeral
Polish
one pronoun

Context sentences for "the blue one" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd there I got a gigantic one, and the control over there, the blue one, has got a really small one.
Obraz z czerwonymi liniami to ja, a ten z niebieskimi to obraz porównawczy, dobrany wg płci i wieku.
EnglishWell, move the blue one out of the way.
EnglishAnd whenever they made one of the two choices, chose one odor, in this case the blue one over the orange one, we switched on the lights.
A za każdym razem gdy dokonały jednego z dwóch wyborów, wybrały jeden z zapachów, w tym przypadku niebieski kosztem pomarańczowego, włączaliśmy światła.
English(Laughter) These two curves are averages: Standard & Poor, the blue one; and the red one is Standard & Poor's from which the five biggest discontinuities are taken out.
(Śmiech) Te dwie krzywe to średnie. ~~~ Standard & Poor's, niebieska, a czerwona to też Standard & Poor's, ale bez pięciu największych jednodniowych wahań.

Other dictionary words

English
  • the blue one

More translations in the Italian-English dictionary.